Openbare basisschool De Driemaster

Pietersweer 32 3371 PN Hardinxveld-Giessendam

Schoolfoto van Openbare basisschool De Driemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten eindtoets

Dit onderdeel van de schoolgids is het meest omstreden. Welke resultaten ga je vermelden en welke niet? De suggestie wordt gewekt, dat de resultaten iets zeggen over de kwaliteit van het onderwijs. Die relatie is echter niet zo eenvoudig.

De school meet bij de start van de basisschool geen gegevens bij de kinderen van 4 jaar die beoordelen wat het kind in aanleg in zijn mars heeft. Wel meten we na 8 jaar basisschool wat de kinderen hebben bereikt na het volgen van ons onderwijs. De school is trots op de behaalde eindresultaten, die passend zijn gebleken voor de leerling populatie. Als we onze oud-leerlingen na 2 jaar voortgezet onderwijs volgen, blijkt dat deze leerlingen nog steeds het onderwijstype volgen op grond van het advies van onze school. 

Opbrengsten eindtoets groep 8 

     Jaar                              Totaal gemiddelde

2017 IEP score                             79,7

2018 IEP score                             80,7

2019 IEP score                             81,0       

2020 geen eindtoets als maatregel rondom het corona-virus                                       

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle uitstroomgegevens van groep 8 in een beknopt overzicht

Jaar              VMBO/MAVO          HAVO          VWO

2017              9                               17                5

2018             19                              11               10

2019             17                             10                5

2020            20                              14                5

   
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van onderwijs heeft in januari 2017 het basistoezicht afgegeven.

Op de onderdelen KA1 (Kwaliteitszorg) en KA2 (Kwaliteitscultuur) heeft de inspectie het predicaat goed gegeven. De Driemaster wilde zich graag beoordeeld zien op de aanvullende standaard OP6 (Samenwerking). Wij zijn blij met het oordeel 'goed' op deze standaard. Tijdens het bezoek was de inspectie onder de indruk van standaard OP1 (Aanbod) en deze is dan ook met een goed beoordeeld.

Het rapport biedt De Driemaster voldoende uitdaging om blijvend te werken aan de verbetering van haar onderwijs. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen: een goede invulling geven aan het procesgericht werken, het ontwikkelen van een kijkwijzer/kwaliteitskaart 'Didactisch handelen' en het borgen van alle recente vernieuwingen binnen het onderwijs op De Driemaster.

Terug naar boven