Openbare basisschool De Driemaster

Pietersweer 32 3371 PN Hardinxveld-Giessendam

Schoolfoto van Openbare basisschool De Driemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten eindtoets

Dit onderdeel van de schoolgids is het meest omstreden. Welke resultaten ga je vermelden en welke niet? De suggestie wordt gewekt, dat de resultaten iets zeggen over de kwaliteit van het onderwijs. Die relatie is echter niet zo eenvoudig.

De school meet bij de start van de basisschool geen gegevens bij de kinderen van 4 jaar die beoordelen wat het kind in aanleg in zijn mars heeft. Wel meten we na 8 jaar basisschool wat de kinderen hebben bereikt na het volgen van ons onderwijs. De school is trots op de behaalde eindresultaten, die passend zijn gebleken voor de leerling populatie. Als we onze oud-leerlingen na 2 jaar voortgezet onderwijs volgen, blijkt dat deze leerlingen nog steeds het onderwijstype volgen op grond van het advies van onze school. 

Opbrengsten eindtoets groep 8 

     Jaar                              Totaal gemiddelde

2017 IEP score                             79,7

2018 IEP score                             80,7

2019 IEP score                             81,0       

2020 geen eindtoets als maatregel rondom het corona-virus                                       

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle uitstroomgegevens van groep 8 in een beknopt overzicht

Jaar              VMBO/MAVO          HAVO          VWO

2017              9                               17                5

2018             19                              11               10

2019             17                             10                5

2020            20                              14                5

   
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van onderwijs heeft in januari 2017 het basistoezicht afgegeven.

Op de onderdelen KA1 (Kwaliteitszorg) en KA2 (Kwaliteitscultuur) heeft de inspectie het predicaat goed gegeven. De Driemaster wilde zich graag beoordeeld zien op de aanvullende standaard OP6 (Samenwerking). Wij zijn blij met het oordeel 'goed' op deze standaard. Tijdens het bezoek was de inspectie onder de indruk van standaard OP1 (Aanbod) en deze is dan ook met een goed beoordeeld.

Het rapport biedt De Driemaster voldoende uitdaging om blijvend te werken aan de verbetering van haar onderwijs. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen: een goede invulling geven aan het procesgericht werken, het ontwikkelen van een kijkwijzer/kwaliteitskaart 'Didactisch handelen' en het borgen van alle recente vernieuwingen binnen het onderwijs op De Driemaster.

Terug naar boven