Openbare basisschool De Driemaster

Pietersweer 32 3371 PN Hardinxveld-Giessendam

Schoolfoto van Openbare basisschool De Driemaster

Het team

Toelichting van de school

Bevoegd gezag

De Driemaster is onderdeel van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio (Stichting OVO). Het college van bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van de school. Het college van bestuur wordt gevormd door de bestuurder mevrouw N. Hermans. De Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio (stichting OVO) bestuurt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam en het openbaar voortgezet onderwijs Gorinchem. De stichting wil de afzonderlijke krachten van de scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen. Samen staan de scholen sterk voor openbaar basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Door diversiteit en kwaliteit wordt er naar gestreefd de kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin zij te maken hebben  met veelzijdige meningen, waarden en gebruiken.

Het Openbaar Primair Onderwijs (OVO-PO) bestaat uit tien scholen:

  • De Driemaster in Hardinxveld-Giessendam
  • Ikc Merwede in Hardinxveld-Giessendam
  • Daltonschool De Poorter in Gorinchem
  • Anne Frank in Gorinchem
  • Ikc Merweplein in Gorinchem
  • Graaf Reinald in Gorinchem
  • J.P. Waale in Gorinchem
  • De Tweemaster in Gorinchem
  • Jenaplanschool Gorkum in Gorinchem
  • Montessori Hoogdalem 

Het Fortes College, het Omnia College, Vita College en het Gymnasium Camphusianum, scholen van voortgezet onderwijs behoren eveneens tot Stichting OVO. 

Het toezicht wordt uitgeoefend door de raad van toezicht die uit zeven leden bestaat. Zij houden toezicht op de continuïteit van de organisatie en op het functioneren van het college van bestuur.

Het service en bestuursbureau is ter ondersteuning van het algemeen bestuur en van de scholen. Het adres van het service en bestuursbureau van stichting OVO is; Stichting OVO, Merwedonk 10, 4207 XB Gorinchem, tel:0184-650440 e-mail:info@stichtingovo.nl

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Driemaster valt onder het stichtingsbestuur van OVO in Gorinchem. Op het moment dat er verlof nodig is van een leerkracht zal in eerste instantie gekeken worden of een duo partner of andere collega binnen de school dit verlof kan opvangen. Indien dit niet haalbaar is, kan de vervangingspool van OVO een uitkomst bieden voor de invulling van het verlof.

Mochten er geen collega's beschikbaar zijn, worden de leerlingen als het gaat om tijdelijk en kortdurend verlof verdeeld over de andere groepen van de school. Slechts in uitzonderlijke gevallen, moet de school ervoor kiezen om de kinderen geen onderwijs op school aan te bieden. Hierover zal de school altijd minimaal een dag van te voren communiceren met u als ouders. Kinderen waarvan de ouders niet thuis zijn, worden op school opgevangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven