CBS de Schakel

Vondellaan 26 3842 EH Harderwijk

Schoolfoto van CBS de Schakel

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van basisschool de Schakel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk onderwijs
  • Leader in Me
  • Kanjerschool
  • Hoofd, hart en handen
  • Presteren in welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de website van Stichting VCO Harderwijk-Hierden vindt u meer informatie die gelinkt is aan veiligheid.

Zie: https://www.stichtingvco.nl/informatie/protocollen-voor-ouders/ voor de volgende protocollen:

*klachtenregeling

*schorsen en verwijderen

*aanpak kindermishandeling en geweld

*informatieplicht bij gescheiden ouders

*privacybeleid

Terug naar boven