Harderwijkse Montessorischool Het Koraal

Triasplein 7 3845 GC Harderwijk

  • Bewegen is goed voor lichaam en geest.
  • Onze school staat vol planten om de kinderen te leren zorgdragen voor hun omgeving.
  • In en om de school staan planten om de kinderen te leren zorgdragen voor hun omgeving.
  • Schoolfoto van Harderwijkse Montessorischool Het Koraal

In het kort

Toelichting van de school

Harderwijkse Montessorischool Het Koraal is een gloednieuwe en unieke basisschool in Harderwijk in de wijk Drielanden. Wij openen onze deuren in augustus 2023! Montessorionderwijs krijgt bij ons een modern jasje. Door de toevoeging van het Deep learning-principe zoeken we verdieping in de kwaliteiten en mogelijkheden van ieder kind. Voorbereiding op de toekomst is een belangrijk thema binnen Het Koraal. Momenteel is onze school gelegen aan het Triasplein in Harderwijk, maar in 2027 verhuizen wij naar een gloednieuw gebouw bij het Crescentpark. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorischool
  • Sciencelab
  • Deep learning
  • Portfolio
  • Fijn pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk veranderen. Het Koraal heeft een licht dalend leerlingenaantal. Dit komt mede doordat de samenstelling van de wijk verandert. Het landelijk gemiddelde is 213 leerlingen. Het Koraal is een kleinschalige school, waar iedereen elkaar kent! 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven