De Lelie, Christelijke school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

Anne Franklaan 7 3842 GV Harderwijk

Locatie Driekansen, Ermelo

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in het speciaal onderwijs. Daar krijgen leerlingen les vanaf vier jaar totdat ze twaalf jaar zijn. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het voortgezet speciaal onderwijs, waar ze kunnen blijven totdat ze twintig jaar zijn. Soms stromen leerlingen door naar een gewone middelbare school.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft in november 2014 een schoolbezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs , in het kader van een steekproef. De inspectie heeft de volgende onderdelen beoordeeld: Kwaliteitszorg, Zorg en begeleiding, Opbrengsten en Wet- en regelgeving. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op het merendeel van de onderzochte onderdelen op orde is. Er zijn nauwelijks tekortkomingen. Daarbij is een basisarrangement toegekend. We beschikken over een rapport met de bevindingen.

Terug naar boven