KC De MarsWeijde

Erve Odinck 5 7773 DE Hardenberg

  • Dus: Persoonsvorming, zelfvertrouwen, kinderen veerkracht leren en flexibel leren zijn. Vanuit eigenaarschap en ruimte voor talent.
  • Dus: we creëren een rijke leeromgeving. Nieuwsgierigheid is de start van het leren. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en leren samen.
  • Dus: werken vanuit de Gouden driehoek vanuit vertrouwen en geloof in de ontwikkeling van elk kind met als basis de Vreedzame school.

In het kort

Toelichting van de school

Uw kind(eren) brengen een groot deel van hun tijd door op school. Een plek waar zij samen spelen, leren en zich voorbereiden op de toekomst. Een belangrijke plek dus!? Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en vorming van een kind. Juist daarom is het belangrijk dat ouders voor hun kind(eren) een school uitzoeken die goed past. Niet alleen een kind moet zich goed voelen, ook ouders moeten vertrouwen hebben in de school en het team. De schoolgids geeft u informatie over de manier waarop wij?werken. Zo kan de gids u helpen bij het maken van?een keuze.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Nieuwsgierig
  • Uniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS De MarsWeijde staat in  de nieuwbouwwijk De Marslanden.

Deze wijk is 'de' groeiwijk in Hardenberg. In de komende jaren zal deze wijk verder uitbreiden.

We verwachten dat de school ieder jaar zal gaan groeien. In de toekomst zal de MarsWeijde het hele gebouw de Matrix gaan gebruiken. De samenwerking die nu al tot stand is gebracht met Welluswijs zal dan verder kunnen worden uitgebreid. Zo vormen we een Kindcentrum. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
495
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Na breed onderzoek en met alle partijen samen is overeengekomen om te gaan werken met het continurooster Vier-gelijke-dagenmodel zoals hieronder wordt beschreven.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 gaan wij hiermee starten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven