RK Basisschool De Bolderik

Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik

In het kort

Toelichting van de school

De Bolderik is een katholieke school, waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond of geloof. Iedereen wordt benadert vanuit een open houding en wordt met respect behandeld. Binnen de school staat de ontplooiing van het kind centraal op gebied van kennis, emotionele, motorische en sociale ontwikkeling. We streven ernaar om onderwijs op maat aan te bieden in een vertrouwde en veilige omgeving.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Passie en plezier
  • Samenwerken
  • Groeien
  • Ambitieus en kritisch

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bolderik behoort tot de Campus in Hank. Dit is een brede school met 7 partners. De andere partners zijn: Voorschool Ziezo, Trema, Prisma, Wijklocatie Hank (een nevenvestiging van gemeente Altena), Bibliotheek Altena, Sporthal (gemeente) en Openbare basisschool de Wilgenhoek.

     

                   

     

                   

                                                             

                                                          

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Bolderik is vanaf 8:00u. telefonisch bereikbaar (0162-402431) voor ziekmeldingen of andere zaken die u wilt doorgeven of vragen. De directeur, Ilona de Leeuw, is voor noodgevallen of dringende zaken ook te bereiken in de avond of in het weekend op het nummer: 06-55 53 36 98.

De leerkrachten zijn op hun werkdagen van 8:00u. tot 17:00u. (buiten de lestijden om) bereikbaar via Social Schools. Via de app kunt u de leerkracht een berichtje sturen. De emailadressen van de leerkrachten zijn ook te vinden in Social Schools en op onze website (www.bsdebolderik.nl).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven