Christelijke Basisschool It Fundamint

Offingaweg 32 9074 AK Hallum

Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Fundamint

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Naast dat we naar de leerling zelf kijken maken we ook gebruik van 'de Plaatsingswijzer' bij de advisering over het voortgezet onderwijs. Daarbij wordt gekeken naar de Citoscores uit het leerlingvolgsysteem van de groepen 6, 7 en 8. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen op It Fundamint worden gevolgd in hun ontwikkelingen door het afnemen van methode gebonden toetsen en de methodeafhankelijke toetsen van het Citoleerlingvolgsysteem in januari en juni. De ontwikkeling en voortgang is af te lezen uit grafieken die u kan inzien tijdens de rapportgesprekken. Daarnaast is er natuurlijk de observatie van de leerkracht om het kind te volgen. In de kleutergroepen gebruiken we het volgsysteem ’Onderbouwd’. Toetsgegevens van groep 6 en 7 worden ingevuld in de plaatsingswijzer om een nauwkeurige voorspelling van de centrale eindtoets te krijgen voor de leerlingen van groep 8 in april. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Hier vindt u het rapport van de inspectie.

Terug naar boven