Christelijke Basisschool It Fundamint

Offingaweg 32 9074 AK Hallum

  • Deze foto is genomen in de laatste schoolweek.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Fundamint

In het kort

Toelichting van de school

Deze pagina geeft u inzicht in de resultaten van CBS It Fundamint. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Unitonderwijs
  • Eigentijdse ontwikkelingen
  • Breed onderwijsaanbod
  • Goede sfeer
  • Meer verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school zitten rond de 220 leerlingen. Met unitonderwijs spelen we in op de ontwikkelingsverschillen en de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit vraagt om flexibele groeperingvormen. De leerlingen zijn verdeeld in drie units: unit 1 (leerjaar 1,2 en 3), unit 2 (leerjaar 4 en 5) en unit 3 (leerjaar 6,7 en 8). Binnen deze units wordt er gewerkt met stamgroepen. Bij de inloop in school, de dagopening, de lunch en de dagafsluiting zitten de leerlingen in een stamgroep. Er zijn dan 9 stamgroepen; drie keer een 1, 2, 3; twee keer een 4, 5 en vier keer een 6, 7, 8. Als de basisvakken rekenen, taal en lezen aan bod komen (in werkblokken) gaan de leerlingen in wisselende groepen bij elkaar zitten van het zelfde niveau per unit. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school werkt met het continurooster. Elke dag beginnen we om 08.15 en eindigen we om 14.00. Op de vrijdag zijn de keerjaren 1 t/m 4 om 11.45 uur uit. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven