Christelijke Basisschool It Fundamint

Offingaweg 32 9074 AK Hallum

Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Fundamint

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zijn wie je bent
  • Christelijk
  • Breed onderwijsaanbod
  • Fundament bouwen
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school zitten rond de 240 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 11 groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school werkt met het continurooster. Elke dag beginnen we om 08.15 en eindigen we om 14.00. Op de vrijdag zijn de groepen 1 t/m 4 om 11.45 uit. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven