Christelijke Basisschool It Fundamint

Offingaweg 32 9074 AK Hallum

  • Deze foto is genomen in de laatste schoolweek.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Fundamint

Het team

Toelichting van de school

Er wordt op onze school lesgegeven door zowel fulltime als parttime leerkrachten. We vormen samen een enthousiast en professioneel team, waarin ieder zijn of haar eigen specialisaties en talenten inbrengt. Ons team bestaat uit 22 leerkrachten, 2 onderwijsassistenten en een dyslexie/leesspecialist. Daarnaast hebben we vakleerkrachten voor de gymnastiek, creatieve vorming en muziek. De directeur en de interne zorgbegeleider (IB-er), sturen het team aan op het gebied van beleid en zorg. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht het voorkomen dat een leerkracht niet aanwezig kan zijn dan wordt dit intern opgelost.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door middel van het unitonderwijs kunnen we het onderwijsaanbod beter afstemmen op het niveau van de leerling. Zo kunnen we leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften nog beter begeleiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven