Dorpsschool Halle

Dorpsstraat 84 7025 AG Halle

  • Ons gebouw met die mooie raamschildering
  • Een echte dorpsschool aan de Dorpsstraat
  • De ouders maken steeds weer mooie raamschilderingen Top!!
  • Wandeling van groep 3 en 4

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het beleid van Dorpsschool Halle is dat alle kinderen de cito eindtoets maken.
Echter de kinderen met een OPP (eigen leerlijn, soms  slechts t/m groep 6)  worden in de schoolscore niet meegerekend.
Helaas is dat in de score van 2015-2016 en 2016-2017 wel gebeurd.

In de grafiek zijn hier onjuiste getallen vermeld:

            2015-2016  moet zijn 533,3

            2016-2017  moet zijn 535,3

Aangepast eindniveau:
De Inspectie mag leerlingen met een aangepast eindniveau buiten beschouwing laten. Dit zijn leerlingen die maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behalen voor taal én rekenen en/of een IQ onder de 80 hebben. Bij een IQ-test geldt dat deze voldoet aan de criteria van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). 

Helaas voor de grafiek is dit in 2015-2016  en 2016-2017 niet verwerkt

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven