Dorpsschool Halle

Dorpsstraat 84 7025 AG Halle

  • Ons gebouw met 'die mooie raamschildering'.
  • Een echte dorpsschool aan de Dorpsstraat in Halle.
  • De ouders maken steeds weer mooie raamschilderingen Top!!
  • Wandeling van groep 3 en 4

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de website van onze school op de site van Scholen op de kaart.
Dorpsschool Halle is een basisschool in de gemeente Bronckhorst.
De school is een éénpitter. Het bestuur van onze school bestuurt één school.

We zijn wel aangesloten bij de Onderwijs Coöperatie Gelderland (OCG).

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Dorpsschool Halle. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft onze school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

We streven er naar steeds meer informatie op deze site te plaatsen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Uniek
  • Gezonde school
  • Veiligheid voor iedereen
  • Dorpsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is iets gedaald, maar stabiliseert nu rond de 130 kinderen
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dorpsschool Halle is een brede school.
Er is nog niet zoveel behoefte aan voorschoolse opvang.
Ook is er nog weinig behoefte voor kinderopvang.
In de buurt van de school is al veel kinderopvang en er zijn gastouders.

Voor een uitgebreide toelichting zie de schoolpagina bij scholen op de kaart.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven