Dorpsschool Halle

Dorpsstraat 84 7025 AG Halle

  • Ons gebouw met die mooie raamschildering
  • Een echte dorpsschool aan de Dorpsstraat
  • De ouders maken steeds weer mooie raamschilderingen Top!!
  • Wandeling van groep 3 en 4

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?


PON

Dorpsschool Halle is aangesloten bij het Personeelscluster Oost Nederland.
Deze organisatie regelt alle vervangingen.
Tevens is er overleg en zijn er afspraken over personeelsbeleid en onderwijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dorpsschool Halle werkt nog met een jaarklassensysteem.
Echter bij rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en Projects 4 Learning werken we groepsdoorbroken.
Bij de basisvaardigheden  vooral in niveaugroepen (rekenen, taal en lezen).
Bij het geïntegreerd zaakvakkenonderwijs vooral op interesse en belangstelling van de kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuteronderwijs:

Laat de kleuter, kleuter blijven!!  Spelen is leren!

In de eerste twee leerjaren is spel het belangrijkste.
We werken met thema's en proberen ook aan te sluiten bij Projects 4 Learning. 
We werken met de thema's van Schatkist.
Als het kan proberen we ook veel buiten te spelen en leren!

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Globale indeling!
Wij werken 's morgens heel intensief aan de basisvaardigheden. (lezen, rekenen, schrijven, taal)
's Middag werken we aan Projects 4 Learning obv de IJsselgroep en aan creatieve vakken.
Muziek wordt intensief ingezet met behulp van een docente van de muziekschool.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven