Basisschool De Morgenster

Grote Haven 2 B 2851 BM Haastrecht

  • Schoolfoto van Basisschool De Morgenster
  • Een opgeruimde, nette school met een frisse uitstraling.
  • Ons motto is:basisschool de Morgenster, voor de sterren van nu en later!
  • De Morgenster is gelegen aan de zijde van tuinvereniging `de doelen'. Het hele jaar zien wij de seizoenen aan ons voorbijgaan.
  • Speelruimte voor iedereen aan alle zijden van de school.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de Morgenster. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Morgenster is een open Christelijke school, waar we met oog voor elke leerling onderwijs bieden. Wij willen een omgeving creëren, waarin we allemaal naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en de leerkrachten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Geborgenheid
  • Acceptatie
  • Verantwoordelijkheid
  • Oog voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een protestants Christelijke school en iedereen die zich herkent in onze identiteit en manier van werken, is welkom op onze school.         

Bij elk individueel kind dat wordt aangemeld, vragen we ons af of we dit kind de zorg kunnen bieden die dit kind nodig heeft. Daarbij houden we rekening met de andere leerlingen waar we als school al de zorg voor dragen. We stellen hierbij grenzen aan het aantal zorgleerlingen per groep, de groepsgrootte en de vaardigheden van de leerkrachten. Dit doen wij met behulp van ons schoolondersteuningsplan (zie de bijlage). 

Wij verwachten dat ouders en kinderen die onze school bezoeken, respect hebben voor onze overtuiging en manier van samenleven. Wij houden rekening met het feit dat ouders van leerlingen een andere levensovertuiging hebben en respecteren andere overtuigingen, inclusief de verplichtingen en vieringen die ze met zich meebrengen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen, ouders en het team ervaren de Morgenster als een warme, veilige en gelukkige school. De kinderen maar ook leerkrachten en ouders mogen zichzelf zijn met alle mooie en uitdagende kanten die we allemaal hebben. We vangen signalen snel op en handelen adequaat. Het contact met elkaar is open, constructief en oplossingsgericht. 

Wij werken graag aan een veilig klimaat waarin optimaal samen geleefd en geleerd kan worden. 

Terug naar boven