Openbare Basisschool De Peppelaer

Leidseplein 33 2013 PW Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer
  • Leren programmeren met de Bee Bot.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De Peppelaer maakt sinds schooljaar 2015-2016 gebruik van de IEP Eindtoets. Voor die tijd was er geen verplichte eindtoets, vandaar dat er geen gegevens beschikbaar zijn. We namen toen de NIO (intelligentieonderzoek) af en bij sommige leerlingen aanvullend nog een drempelonderzoek. 

Scores op de IEP Eindtoets worden getoond ten opzichte van de Inspectiegrenzen, die per school kunnen verschillen. Elke school is uniek, het is daarom niet eenvoudig om scholen te vergelijken. De eindtoetsscore kan niet los gezien worden van andere aspecten van de school. Kijk daarom verder op het www.scholenopdekaart.nl voor een completer beeld van de school.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Door middel van de halfjaarlijkse trendanalyse met het team naar aanleiding van de Citotoetsen die in januari en juni worden afgenomen bij de leerlingen van groep 3 tot en met 8, houden we een vinger aan de pols als het gaat om de leeropbrengsten. Voor de groepen 1 en 2 gebruiken we hiervoor de ontwikkeling op basis van de leerlijnen voor Taal en Rekenen, aangevuld met observaties van de leerkracht.

We vertalen de leeropbrengsten naar 4D-waarden (Data, Duiden, Doelen, Doen), waardoor in een oogopslag te zien is hoe de leeropbrengsten zich ontwikkelen op zowel school- als groeps- en individueel niveau. Op basis van de halfjaarlijkse trendanalyses worden keuzes gemaakt als het gaat om het aanbod op de verschillende vakgebieden. Deze keuzes worden beschreven in een Plan van Aanpak dat ieder half jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld naar aanleiding van de volgende trendanalyse (zie ook ons onderwijsprofiel op de website). Op basis van de gegevens tot nu toe, stellen we ambitieuze doelen als het gaat om de leeropbrengsten. Voor de vakken Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen & Wiskunde geldt dat de school boven het landelijk gemiddelde scoort; de doelen zijn gesteld op basis van dit gegeven. Voor het vak Technisch Lezen geldt dat de meeste leerjaren boven het landelijke gemiddelde score. Om het technisch lezen te optimaliseren zal een werkgroep dit schooljaar inventariseren of de huidige lesmethode nog volstaat.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

We proberen het beste uit onze leerlingen te halen en een advies te geven op maat.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven