Openbare Basisschool De Peppelaer

Leidseplein 33 2013 PW Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer
  • Leren programmeren met de Bee Bot.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Peppelaer is een middelgrote school in hartje Haarlem waar ieder kind welkom is en de ruimte krijgt om zichzelf en de wereld te ontdekken. Als team dragen we graag ons steentje bij aan deze ontdekkingstocht: we geven de ruimte, sturen hier en daar wat bij en stimuleren mogelijkheden buiten de geijkte paden.

We ZIEN ieder kind, elke dag opnieuw.

Dat zijn geen loze woorden, maar het is een belangrijk onderdeel van onze pedagogische opdracht. Iedere leerling is de verantwoordelijkheid van ons allemaal en daar zijn we maar wat trots op. We doen het dan ook samen, als team, maar nadrukkelijk ook samen met de leerlingen en hun ouders.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Enthousiast en nieuwsgierig
  • Ambitieus en onderzoekend
  • Talentontwikkeling
  • Sociale cohesie
  • Professioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We kunnen maximaal 17 groepen plaatsen in onze school. We hebben vier groepen 1/2 en vanaf groep 3 zijn er steeds twee parallelgroepen. Sinds 2018 is de inschrijving door de gemeente Haarlem centraal geregeld. U ontvangt als uw kind 3 jaar wordt hiervoor een aanmeldformulier via de gemeente.

We willen graag dat nieuwe kleuters een rustige start kunnen maken bij ons op school, zodat de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt. U krijgt enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt een uitnodigingsbrief. U hoort dan in welke groep en bij welke leerkracht uw kind wordt geplaatst. Wij verwachten uw kind op de dag na zijn/ haar vierde verjaardag om 8.45 uur op school en uw kind komt dan eerst 5 ochtenden tot 11.30 uur wennen. In december en in de laatste maand van het schooljaar plannen we geen wendagen meer, uw kind start dan na de kerst- of zomervakantie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
400
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren vijf gelijke schooldagen en alle leerlingen blijven over op school. De lunch is in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Het half uur buitenspelen is onder begeleiding van medewerkers van school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven