Openbare Basisschool De Peppelaer

Leidseplein 33 2013 PW Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer
  • Leren programmeren met de Bee Bot.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer

In het kort

Toelichting van de school

De Peppelaer is een openbare basisschool en alle kinderen die in de Leidsebuurt en omgeving wonen zijn welkom. Wij zijn gehuisvest in twee gebouwen aan weerszijden van het mooie Leidseplein in Haarlem. In het hoofdgebouw zitten de acht groepen van de onderbouw en in de Til de acht groepen van de bovenbouw. 

Het team is opgeleid tot Kindertalentenfluisteraar en dat sluit goed aan bij onze visie:
VANUIT VERTROUWEN EN BETROKKENHEID KOM JE TOT BLOEI. 

Centraal hierbij staat dat we ieder kind in zijn kracht zetten en een veilige omgeving bieden. Een omgeving waarin iedereen zijn eigen talenten kan ontwikkelen. Met respect voor de ander elkaar stimuleren en uitdagen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Enthousiast en gedreven
  • Ambitieus en onderzoekend
  • Talentontwikkeling
  • Vreedzame school
  • Buurtschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We kunnen maximaal 17 groepen plaatsen in onze school. We hebben vier groepen 1/2 en vanaf groep 3 zijn er steeds twee parallelgroepen. Sinds 2018 is de inschrijving door de gemeente Haarlem centraal geregeld. U ontvangt als uw kind 3 jaar wordt hiervoor een aanmeldformulier via de gemeente.

We willen graag dat nieuwe kleuters een rustige start kunnen maken bij ons op school, zodat de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt. U krijgt enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt een uitnodigingsbrief. U hoort dan in welke groep en bij welke leerkracht uw kind wordt geplaatst. Wij verwachten uw kind op de dag na zijn/ haar vierde verjaardag om 8.45 uur op school en uw kind komt dan eerst 5 ochtenden tot 11.30 uur wennen. In december en in de laatste maand van het schooljaar plannen we geen wendagen meer, uw kind start dan na de kerst- of zomervakantie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
398
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren vijf gelijke schooldagen. Alle leerlingen blijven over op school. De lunch is in de eigen klas met de eigen leerkracht. Het half uur buitenspelen is onder begeleiding van medewerkers van school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven