OBS de Globe

Semmelweisstraat 5 2035 CT Haarlem

  • Schoolfoto van OBS de Globe
  • Schoolfoto van OBS de Globe
  • Schoolfoto van OBS de Globe
  • Schoolfoto van OBS de Globe
  • Schoolfoto van OBS de Globe

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse schoolresultaten worden gedurende het schooljaar door middel van methodegebonden toetsen en tijdens de toetsperiode in januari/mei gemeten door middel van het IEP-volgsysteem.

De groepsplannen worden in februari en juni geëvalueerd en bijgesteld. Tijdens de oudergesprekken worden de resultaten met de ouders besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de eerste jaren van de basisschool gaat het over leerlijnen. Er zal met u worden besproken wat uw kind al goed kan en waar uw kind nog in kan groeien. We stellen samen doelen op. Samen, want uw kind is ook aanwezig bij deze gesprekken.

Vanaf groep 7 worden de leerlijnen, en de beheersing hiervan, voor het eerst gekoppeld aan een schooladvies. Dit gaat over cognitie (rekenen en taal), maar zeker ook over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. Uw kind ontvangt in groep 7 een voorlopig schooladvies. 

In groep 8 ontvangt uw kind het definitieve schooladvies. Dit advies wordt zorgvuldig opgesteld en met de leerkrachten van groep 6 en 7 besproken. Dit schooladvies is u welbekend, omdat u de afgelopen jaren nauw betrokken bent geweest bij de ontwikkeling van uw kind. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Plezier
Met plezier naar school gaan is voor iedereen die betrokken is bij onze school belangrijk! Dat geldt voor onze leerlingen, ouders en teamleden. Als je met plezier naar school kan gaan, zal het spelen, omgaan met elkaar en leren prettiger gaan!

Veiligheid
In een omgeving waar je je gezien en gehoord voelt, waar het rustig en sfeervol is met aandacht voor elkaar voel je je veilig. Met elkaar letten we er ook op dat de situatie om ons heen, in de klas, in het gebouw en op het plein veilig is. We spelen en leren samen en hebben het fijn, daarom kan het op de Globe zo veilig zijn!

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag, je taalgebruik, zorgen voor je eigen spullen, die van een ander en van de school maakt dat iedereen zelf let op wat hij of zij zelf moet doen om het leuk en gezellig te houden. Vanuit jouw verantwoordelijkheid bezorg je niet alleen jezelf, maar ook anderen een fijne tijd!

Respect
Behandel en benader een ander zoals je graag zou willen dat zij dat bij jou ook doen. Wanneer je de andere kinderen, de ouders, onze gasten en de juffen en meesters met respect tegemoet treedt, zal jij ook respect ontvangen. Gebruik jij respect in het omgaan met elkaar, dan staan anderen ook graag voor jou klaar!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Plezier
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid / Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven