OBS de Globe

Semmelweisstraat 5 2035 CT Haarlem

  • Schoolfoto van OBS de Globe
  • Schoolfoto van OBS de Globe
  • Schoolfoto van OBS de Globe
  • Schoolfoto van OBS de Globe
  • Schoolfoto van OBS de Globe

Het team

Toelichting van de school

Formatie 2023-2024
Groep 1/2A: juf Daphne en juf Anne
Groep 1/2B: juf Hanny en juf Ellen
Groep 3/4: juf Simone en juf Caitlin
Groep 5: juf Géja
Groep 6: juf Heleen en juf Caitlin
Groep 7: juf Lisan
Groep 8: meester Marcel en meester Thomas

Intern begeleider: juf Lydia
Administratie: meester Paul
Vakleerkracht gym: meester Kevin
ICT leerkracht: meester Thomas
Ondersteuners: juf Liesbeth, juf Elisabeth, juf Aicha en juf Ümit. 

Binnen onze school wordt gewerkt met specialisten die vanuit hun expertise een bijdrage leveren aan het onderwijs aanbod op school t.b.v. de onderwijsinhoud, advisering of ondersteuning van leerlingen en teamleden. Wij werken op school met twee taalspecialisten (juf Caitlin en meester Marcel), een ICT-specialist (meester Thomas), cultuur coördinator (juf Lisan) en een specialist meerbegaafde leerlingen (juf Heleen). 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Spaarnesant werkt met vaste medewerkers t.b.v. de vervanging die indien beschikbaar vanuit de pool kunnen worden ingezet op de scholen binnen het bestuur. Ook worden de aan de school verbonden medewerkers gevraagd waar mogelijk een vervanging in te vullen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met combinatie groepen 1/2.
De groepen 3 t/m 8 zijn leerstofjaarklassen. In schooljaar 2023-2024 is groep 3/4 een combinatiegroep.
Verder is er van ieder leerjaar één groep.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken met een gevarieerd thematisch aanbod van groep 1 t/m 8. De gehele dag staat in het teken van dit thema, gemiddeld 8 weken lang. Dit doen we met behulp van de methodes Kleuterplein (onderbouw) en Alles-in-1 (midden/bovenbouw). Dit maakt ons onderwijs betekenisvol en zo wordt de betrokkenheid van leerlingen vergroot. De leerlingen maken hierbij gebruik van Ipads. ICT vaardigheid is een belangrijk onderdeel binnen ons aanbod.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

OBS de Globe geeft passend onderwijs. Dit betekent dat wij een aanbod hebben voor iedere leerling. Kinderen die wat sneller zijn worden uitgedaagd, kinderen die leren nog lastig vinden, krijgen extra ondersteuning

In de verhouding tussen verzorging, begeleiding en het onderwijsaanbod heeft het geven van onderwijs altijd prioriteit. Bij het bieden van ondersteuning aan een kind dienen de ARBO-richtlijnen voor het schoolpersoneel in acht te worden genomen. Er dient in de groepen voldoende ruimte (opnamecapaciteit) te zijn. Niet alleen de fysieke ruimte per kind, maar ook de 'begeleidingsruimte' in de klas is een medebepalende factor. Ten aanzien van de opvang van het kind dient onze school voldoende specifieke deskundigheid in huis te hebben om adequate begeleiding te kunnen bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Met het aanbod dat wij op dit moment hebben in de school, zijn wij zeer tevreden en daarom willen wij deze extra ondersteuning waarborgen in de komende jaren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzaal wordt geëxploiteerd door Hero Kindercentra. Zodra peuters 3 jaar zijn kunnen zij worden ingeschreven voor de basisschool middels het plaatsingsbeleid van de gemeente Haarlem. Na plaatsingsbevestiging en definitieve inschrijving op school gaan zij vanaf hun vierde verjaardag naar de kleutergroep.

Ouders worden geïnformeerd over de thema's waarmee in de voor- en vroegschool gewerkt wordt middels de Themabrief. De kleuterafdeling heeft een bibliotheek en speel-o-theek t.b.v. leerlingen en ouders. Iedere twee weken kunnen er materialen worden uitgeleend. Hierbij werken wij nauw samen met Hero peuteropvang. 

Terug naar boven