OBS de Globe

Semmelweisstraat 5 2035 CT Haarlem

  • Schoolfoto van OBS de Globe
  • Schoolfoto van OBS de Globe
  • Schoolfoto van OBS de Globe
  • Schoolfoto van OBS de Globe
  • Schoolfoto van OBS de Globe

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Globe, onderdeel van Stichting Spaarnesant. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ervaringsgericht onderwijs
  • Gelukkige kinderen en team
  • Veiligheid
  • Samenhangend onderwijs
  • Breed cultureel aanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS de Globe wordt op dit moment bezocht door zo'n 140 leerlingen, verdeeld over acht groepen. Een kleine veilige school waar iedereen elkaar kent. De liefste en leukste leerlingen van de hele wijk, nieuwsgierig naar alles wat zij op school kunnen leren, nieuwsgierig naar morgen!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Partou kinderopvang biedt opvang tijdens de schoolvakanties. Hieraan zijn kosten voor de ouders verbonden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven