OBS de Erasmus

Erasmuslaan 3 2037 LA Haarlem

  • Op ons naamfeest 27 oktober 2015 kregen alle kinderen een bal met de kleuren van de Regenboog!
  • Schoolfoto van OBS de Erasmus
  • Schoolfoto van OBS de Erasmus
  • Anti-pest week, daar doen wij erg aan mee!
  • De hele school!

Het team

Toelichting van de school

Het personeel op de Erasmus kenmerkt zich door een hoge betrokkenheid bij de kinderen en het onderwijs. Behalve deskundige leraren, hebben wij een heel team aan ondersteuners en specialisten op school aan het werk. Er werken twee intern begeleiders, 22 groepsleerkrachten, 11 onderwijs ondersteunende collega's, 2 administratieve krachten en diverse specialisten op de Erasmus. Wij hebben  een dag per week een fysiotherapeute op school, die kinderen begeleidt voor bijvoorbeeld handschriftvorming. Naast taal- en rekenspecialisten, beschikt de Erasmus over een cultuur specialist, een respect coördinator, een gedragsspecialist, een specialist dyslexie, een cultuurexpert, vier leesexperts, een expertleraar thematisch werken, een ICT coördinator, een meer en hoogbegaafdheid specialist en een NT2 expert. Met alle deskundigheid in huis, geven wij het beste onderwijs. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof is geregeld via het bestuur en de vervangingsmanager.

Bij kortdurend verlof en/of ziekte vangen wij intern zoveel mogelijk op door extra leerkrachten voor de groep te zetten. In een heel enkel geval verdelen wij wel eens een groep bij afwezigheid van de leerkracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op OBS de Erasmus werken wij met specialisten. We hebben:
* een vakdocent gymnastiek
* een taalspecialist
* vier leesexperts
* een expert thematisch werken
* een cultuurexpert
* een ICT specialist
* een gedragsspecialist
* een dyslexie-specialist
* een anti-pest coördinator (een respect-specialist)
* een fysiotherapeut
* een logopediste.

Ook zijn er twee IB'ers actief, zij zorgen voor onderwijs op maat in alle groepen, zodat alle leerlingen krijgen wat zij nodig hebben. Wij richten het onderwijs in op een wijze dat alle kinderen het beste in zichzelf kunnen ontwikkelen. Wij hebben een doorgaande lijn in EDI instructie van groep 1 t/m groep 8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De doelgroep van de school zijn de kinderen uit de wijk waar de school staat. Iedereen is welkom op onze school, ongeacht achtergrond, cultuur, geloof. Op de Erasmus tellen wij 35 verschillende nationaliteiten en dat maakt ons een cultureel rijke school. Wij houden van deze diversiteit en vinden het onze opdracht om alle kinderen mee te geven dat zij mogen zijn wie zij zijn en daar enorm trots op zijn! Iedere kind is uniek en ieder kind verdient alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Op de Erasmus zetten wij enorm in op kansengelijkheid. Wij werken met subsidies die eraan bijdragen dat alle kinderen fruit eten, devices heeft thuis en met een goed gevulde buik naar school komen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Toelichting volgt nog!

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

OBS de Erasmus werkt samen met drie peuterspeelzalen van kindercentra Hero. Het gaat om PSZ Hero groep Dolfijnen, groep Kikkers en groep Eendjes. Er is regelmatig overleg tussen onze VVE-intern begeleider en de coördinator van de PSZ om te zorgen voor een goede doorgaande lijn. Wij vinden met name de overstap van PSZ en basisschool als de kinderen 4 jaar zijn erg belangrijk en willen graag dat het kind zich veilig en welkom voelt.

Terug naar boven