OBS de Erasmus

Erasmuslaan 3 2037 LA Haarlem

  • Op ons naamfeest 27 oktober 2015 kregen alle kinderen een bal met de kleuren van de Regenboog!
  • Schoolfoto van OBS de Erasmus
  • Schoolfoto van OBS de Erasmus
  • Schoolfoto van OBS de Erasmus
  • Anti-pest week, daar doen wij erg aan mee!

Het team

Toelichting van de school

Het personeel op de Erasmus kenmerkt zich door een hoge betrokkenheid bij de kinderen en het onderwijs. Behalve deskundige leraren, hebben wij een heel team aan ondersteuners en specialisten op school aan het werk. Er werken twee intern begeleiders, 22 groepsleerkrachten, 11 onderwijs ondersteunende collega's, 2 administratieve krachten en diverse specialisten op de Erasmus. Wij hebben  een dag per week een fysiotherapeute op school, die kinderen begeleidt voor bijvoorbeeld handschriftvorming. Naast taal- en rekenspecialisten, beschikt de Erasmus over een cultuur specialist, een respect coördinator, een gedragsspecialist, een specialist dyslexie, een cultuur specialist, een ICT coördinator, een EDI expert, een specialist Close Reading en een specialist doorgaande lijnen PO-VO. Met alle deskundigheid in huis, geven wij het beste onderwijs. Kijkt u voor het team ook naar de foto's op de website www.erasmus-haarlem.nl 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof is geregeld via het bestuur en de vervangingsmanager.

Bij kortdurend verlof en/of ziekte vangen wij intern zoveel mogelijk op door extra leerkrachten voor de groep te zetten. In een heel enkel geval verdelen wij wel eens een groep bij afwezigheid van de leerkracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op OBS de Erasmus werken wij met specialisten. We hebben:
* een vakdocent gymnastiek
* een taalspecialist
* een leesspecialist
* een cultuurspecialist
* een specialist in doorgaande lijnen PO-VO
* een ICT specialist
* een gedragsspecialist
* een dyslexie-specialist
* een anti-pest coördinator (een respect-specialist)
* een fysiotherapeut
* een EDI instructie specialist.

Ook zijn er twee IB'ers actief! Zij zorgen voor onderwijs op maat in alle groepen, zodat alle leerlingen krijgen wat zij nodig hebben. Wij richten het onderwijs in op een wijze dat alle kinderen het beste in zichzelf kunnen ontwikkelen. Wij hebben een doorgaande lijn in EDI instructie van groep 1 t/m groep 8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De doelgroep van de school zijn de kinderen uit de wijk waar de school staat. Iedereen is welkom op onze school, ongeacht achtergrond, cultuur, geloof. Op de Erasmus tellen wij 35 verschillende nationaliteiten en dat maakt ons een cultureel rijke school. Wij houden van onze diversiteit en vinden het onze opdracht om alle kinderen mee te geven dat zij mogen zijn wie zij zijn en dat zij daar trots op mogen zijn! Iedere kind is uniek en ieder kind doet ertoe!

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Toelichting volgt nog!

Wij worden een HPS school: een High Performance School!

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven