OBS de Erasmus

Erasmuslaan 3 2037 LA Haarlem

  • Op ons naamfeest 27 oktober 2015 kregen alle kinderen een bal met de kleuren van de Regenboog!
  • Schoolfoto van OBS de Erasmus
  • Schoolfoto van OBS de Erasmus
  • Anti-pest week, daar doen wij erg aan mee!
  • De hele school!

In het kort

Toelichting van de school

Dit School Venster biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool de Erasmus, onderdeel van Stichting Spaarnesant. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit School Venster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school prestaties. Kenmerkend voor onze school is de open communicatie en de hoge ouder en kind tevredenheid. Zodra u de school binnenkomt, voelt u dat het goed vertoeven is op de Erasmus. Kinderen steengoed en hoogwaardig onderwijs bieden is onze missie en onze passie. Ons streven is dat ieder kind zich gelukkig kan voelen op school en daardoor echt het beste uit zichzelf kan ontwikkelen.
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? U bent meer dan van harte welkom om een afspraak te maken voor een vrijblijvende rondleiding en een oriënterend gesprek met onze directeur mevrouw Ruscha Wijdeveld! Wij zien u graag!

Wij wensen u veel succes met het lezen van alle informatie!
Wilt u foto's zien? Kijkt u dan ook eens op www.erasmus-haarlem.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust en structuur
  • Veiligheid
  • Steengoed onderwijs
  • IJzersterk leerklimaat
  • Gelukkige kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 1 oktober 2020 had de Erasmus 280 leerlingen. De school groeit en bloeit!
Het aantal leerlingen in 2012-2014 klopt helaas niet. Doordat de Erasmus onderdeel is van 3 scholen, is het niet meer mogelijk het leerlingaantal van 2013-2014 correct weer te geven.
Op 1 oktober 2012 had de Erasmus 220 leerlingen
Op 1 oktober 2013 230 leerlingen
Op 1 oktober 2014 233 leerlingen
Op 1 oktober 2015 250 leerlingen
Op 1 oktober 2016 243 leerlingen 
Op 1 oktober 2017 256 leerlingen
Op 1 oktober 2018 273 leerlingen
Op 1 oktober 2019 278 leerlingen
Op 1 oktober 2020 280 leerlingen
Op 1 oktober 2021 284 leerlingen
Op 1 oktober 2022 271 leerlingen
Op 1 februari 2023 280 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat is positief op de Erasmus. Kinderen worden positief bekrachtigd op het gewenste gedrag. In een fijne omgeving kunnen kinderen goed leren en zich goed ontwikkelen is het idee. Het gebouw is uit 2007, multifunctioneel met een mooie nieuwe gymzaal.

Terug naar boven