De Beatrixschool

Blinkertpad 3 2015 EX Haarlem

Schoolfoto van De Beatrixschool

In het kort

Toelichting van de school

'Hart, hoofd, handen', dat zijn de kernwoorden van onze visie. Het hart staat voorop, want vanuit het hart komt de mooiste ontwikkeling tot stand. Leerlingen die een hoge mate van welbevinden ervaren, staan open voor ontwikkeling en groei. We bieden een lesprogramma wat gebaseerd is op  de brede ontwikkeling van alle leerlingen. We kijken goed naar wat leerlingen nodig hebben en passen het onderwijs daar op aan, zowel door extra uitdaging als extra ondersteuning te bieden. Naast het basisprogramma werken wij thematisch waarbij zoveel mogelijk vakken geïntegreerd worden; wereldoriëntatie, cultuur, muziek, wetenschap en technologie, beeldende vorming, ICT, enz. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hart, hoofd, handen
  • Veilig en open schoolklimaat
  • Eigenaarschap
  • Welbevinden
  • Ontdekkend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
416
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veilig verkeer

Wij willen graag dat alle kinderen veilig naar school kunnen komen en naar huis kunnen gaan. Wij vragen u om zoveel mogelijk lopend te komen als u in de wijk woont. Woont u iets verder weg, wilt u dan de fiets pakken? Als u met de auto komt, vragen wij u om rustig te rijden, te parkeren op toegestane plaatsen en rekening te houden met alle kinderen en andere ouders. 

Terug naar boven