Basisschool Het Palet

Holthuizerstraat 12-14 7482 ET Haaksbergen

  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen verschillend
  • plezier
  • betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Palet is een middelgrote school en heeft geen wachtlijst. Omdat de school gefuseerd is en momenteel in de voormalige BS Holthuizen aan de rand van Haaksbergen is gehuisvest, was er een licht krimp in leerlingenaantal. Momenteel is het leerlingenaantal stabiel. De verwachting is dat, als het nieuwe gebouw klaar is, er weer een toename van leerlingen zal komen. Het nieuwe gebouw met geïntegreerde gymzaal komt op de plek van de voormalige Dr. Ariensschool aan de A. Brouwerstraat in Haaksbergen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
286
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Flexibele inloop

Onze school hanteert een flexibele inloop van 8.20 tot 8.25 uur. Kinderen kunnen vanaf 8.20 uur naar binnen, om 8.30 uur starten de lessen.

Pleinwacht

Tijdens de ochtend- en middagpauze is er pleinwacht. Alle medewerkers van onze school zijn hierbij betrokken en lopen pleinwacht volgens een vast rooster.

Continurooster

De school werkt met een continurooster. Alle kinderen blijven in de middagpauze op school. De kinderen eten hun meegebrachte lunch op in de groep. Ieder kind neemt van huis een theedoek mee, die ze als onderlegger gebruiken. We vragen u om een gezonde lunch mee te geven. Op een gezellige manier samen eten vinden we belangrijk. Samen beginnen, aan tafel blijven zitten en netjes eten maken daar onderdeel van uit. Daarnaast wordt er iets educatiefs aangeboden, omdat het ook onderwijstijd is.

Eten en drinken tijdens de ochtendpauze

De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen 's morgens iets te eten en drinken meenemen als tussendoortje bv. fruit of een cracker. Drinken graag in een goed sluitende beker met naam erop. Liever niet in een pakje vanwege de grote hoeveelheid afval. Frisdranken en energiedrankjes zijn niet toegestaan.  Dit schooljaar doen we ook weer mee aan Schoolfruit. De kinderen krijgen gedurende een bepaalde periode 3 keer per week schoolfruit via school. Dit doen we om het eten van gezonde en gevarieerde voeding te stimuleren bij kinderen.

Extra onderwijstijd schooljaar 2023-2024:

groepen 1-2: 26 uren

Groepen 3-8: 26 uren

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsbeleid van Stichting Keender is te vinden op de website van Keender: www.keender.nl 

De vertrouwenspersoon van Stichting Keender is Lindy Lentfert. info@lindylentfert.nl tel: 0615474067


Terug naar boven