Basisschool Sint Bonifatius

Lijsterstraat 11 7481 BD Haaksbergen

  • Met kerst eten we altijd samen.
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Sint Bonifatiusschool, een katholieke school in de wijk de Veldmaat in Haaksbergen Noord.

Informatie over onze school en hoe er gewerkt wordt, treft u aan op de website van onze school. Daarnaast ook allerlei actuele informatie via bijvoorbeeld foto-impressies van activiteiten. 

Wilt U een kijkje nemen in onze school, de sfeer op school proeven? Dan bent U van harte welkom! Maak gerust een afspraak met de directie of één van de collega's via email directie@bonifatiushb.nl of bel via: 053-5722379

Sanne Nijenhuis, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Noaberschap
  • Sociaal emotioneel leren
  • Groepsdoorbrekend werken
  • Vakleerkracht gym vanaf gr. 1
  • Engels vanaf gr. 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingaantal is,na een stijging als gevolg van een fusie van een school nabij, weer terug op het gebruikelijke aantal. De meeste leerlingen komen uit de wijk Veldmaat in Haaksbergen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Daarnaast zijn onze schoolcontactpersonen, Jolien Eilers en Tjarda Potijk ook benoemd als aanspreekpunt voor huiselijk geweld. Zij zijn bereikbaar via j.eilers@keender.nl en t.potijk@keender.nl.

Terug naar boven