Basisschool Sint Bonifatius

Lijsterstraat 11 7481 BD Haaksbergen

  • Met kerst eten we altijd samen.
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Sint Bonifatiusschool, een katholieke school in de wijk de Veldmaat in Haaksbergen Noord.

Informatie over onze school en hoe er gewerkt wordt, treft u aan op de website van onze school. Daarnaast ook allerlei actuele informatie via bijvoorbeeld foto-impressies van activiteiten. 

Wilt U een kijkje nemen in onze school, de sfeer op school proeven? Dan bent U van harte welkom! Maak gerust een afspraak met de directie of één van de collega's via email directie@bonifatiushb.nl of bel via: 053-5722379

Sanne Nijenhuis, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilige omgeving
  • zichtbaar lerende leerling
  • oog voor iedereen
  • Engels vanaf groep 1
  • opvang bij de school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is redelijk stabiel als het gaat om het leerlingenaantal. De meeste leerlingen komen uit de wijk Veldmaat in Haaksbergen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven