OBS de Wielewaal

Vredeplein 1 4175 HA Haaften

  • We heten alle kinderen en ouders fluitend welkom in het nieuwe schooljaar! Een zonnige groet van het team OBS de Wielewaal.
  • Wij zijn trots op ons groene schoolplein waar de kinderen fantasierijk kunnen spelen.
  • De Wielewaal is in beweging. Net als de wereld om ons heen. We houden van gezelligheid en er heerst een plezierige warme sfeer op school.
  • De Wielewaal is een gezonde school; we leren de leerlingen op een gezonde manier het leven in te stappen.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontmoeten
  • Ontdekken
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gezonde school

OBS de Wielewaal is een gezonde school.Wij werken structureel aan de gezondheid van onze leerlingen. Zo zorgen we voor actieve leerlingen, een veilige schoolomgeving en hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. In de klas eten we samen fruit en groente en stimuleren we om gezonde traktaties uit te delen. 

Leerlingenraad

We vinden het heel belangrijk dat kinderen bij ons op school meedenken over plannen en dat er ruimte is voor hun eigen ideeën. De leerlingenraad denkt mee over de schooldoelen en hoe we deze kunnen realiseren. De leerlingenraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris en drie leden. De leerlingenraad wordt begeleid door juf Jelske. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben dezelfde schooltijden. Het continurooster is ingezet en alle kinderen lunchen op school met de leerkracht in de groep. De kinderen hebben tussen de middag een half uur pauze en spelen buiten. Tijdens de pauze kunnen de kinderen deelnemen aan sport en spel activiteiten.

De naschoolse opvang wordt georganiseerd door Fantaziehuis, Chapeau kinderwerk of de Kinderkamer in Herwijnen. Ook tijdens de schoolvakanties of vrije dagen bieden zij opvang voor uw kind(eren).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vertrouwenspersonen

Het kan iedereen overkomen: er gebeurt op school iets waar je je onzeker of onprettig bij voelt. Je maakt je zorgen over de sfeer op school of over het pedagogisch klimaat. Of je hebt het gevoel dat het gedrag van iemand die bij de school betrokken is niet door de beugel kan. Je vraagt je af wat je ermee moet en hebt behoefte aan een klankbord of uitlaatklep. Het kan ook zijn dat je een concrete klacht hebt over de school. Binnen de scholen zijn daarvoor natuurlijk de leerkrachten en de directie de eerste aanspreekpunten. Bovendien heeft elke school een interne contactpersoon. In de meeste gevallen kom je met hen tot een goede oplossing.

Interne vertrouwenspersoon: Jelske van Lent - IB@obsdewielewaal.nl

Maar soms wil je dat niet of kan dat niet. In die gevallen kun je een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is beschikbaar als klankbord en ondersteuner. Zij/hij luistert naar je en neemt je verhaal serieus. De vertrouwenspersoon denkt met je mee over wat je kunt doen en kan je helpen om de zaken voor jezelf in het juiste perspectief te plaatsen. Verder kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen en je desgewenst hierin begeleiden. Fluvium heeft gekozen voor externe vertrouwenspersonen, die werkzaam zijn voor het bureau 'De Vertrouwenspersoon'. Beide vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd en ervaren.

Externe vertrouwenspersonen: Herman Tuning en Alie Leutscher.

Wanneer je contact opneemt met Bureau De Vertrouwenspersoon, zul je vaak dezelfde dag nog (uiterlijk binnen twee werkdagen) in contact gebracht worden met één van de externe vertrouwenspersonen. Wanneer je een voorkeur hebt voor een vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon, geef dat gerust aan. Uiteraard is het contact met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk, je identiteit zal niet zonder jouw toestemming worden gedeeld met de organisatie. Wanneer het contact is gelegd met de externe vertrouwenspersoon, zal er eerst in alle rust naar je verhaal worden geluisterd. Daarna zoekt de externe vertrouwenspersoon samen met jou naar een oplossing voor het probleem. Vaak verloopt het contact telefonisch, maar het kan natuurlijk ook op locatie. Je kunt de externe vertrouwenspersonen bereiken via:

E: servicedesk@devertrouwenspersoon.nl of via T: 088-1119910

Terug naar boven