obs de Wielewaal

Vredeplein 1 4175 HA Haaften

  • Alle kinderen krijgen bij de start van het nieuwe schooljaar een zonnebloem...met een zonnige groet van het KWA-team!
  • Schoolfoto van obs de Wielewaal
  • De Wielewaal is in beweging. Net als de wereld om ons heen. We houden van gezelligheid en er heerst een plezierige warme sfeer op school.
  • Het schooljaar begonnen met een project van Veilig Verkeer Nederland : Op voeten en fietsen naar school.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school is aangesloten bij de vervangingspool van Ippon. Zij plannen een geschikte vervanger in. Soms kan het voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. Wij proberen dit zoveel mogelijk intern op te lossen.Mocht dat niet mogelijk zijn, zal de groep verdeeld worden over de andere groepen. We zullen het naar huis sturen van kinderen zoveel mogelijk voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we volgens het leerstofjaarklassen systeem en werken we met combinatiegroepen. Jonge en oudere kinderen leren van en met elkaar. Met sommige vakken en met sommige leerlingen werken we groepsdoorbrekend. We geven IPC hier op school. Met plezier leren! Wij weten dat kinderen het best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Dat is wat IPC doet! In de klas wordt gewerkt rondom thema’s.  De thema’s bestaan uit de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT, muziek en beeldende vorming. kijken dan naar het kind en de onderwijsbehoeften. Sommige groepen worden door een onderwijsassistent ondersteund.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De wereldoriënterende en de creatieve vakken vallen onder IPC. Iedere middag werken de groepen 1 t/m 8 thematisch aan verschillende vaardigheden binnen een thema.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zorgen er met ons team voor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behalen. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas als de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere meer passende onderwijsplek voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen met de andere basisscholen en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs in het samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo thuisnabij mogelijk de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft. In onze school bieden wij de leerlingen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben om te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. De onderwijsondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt. Wij doen veel in onze school om de leerlingen passend onderwijs te geven. Wij beschikken over diverse mogelijkheden om extra ondersteuning te geven aan de leerlingen die dit nodig hebben. Wij kunnen veel doen maar niet alles. Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning nodig vanuit (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hier gaan wij samen op zoek naar een passende oplossing voor het kind.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren focussen we op:

? Versterken van een doorgaande lijn van peuters naar kleuters

? Versterken van een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3

? Meer- en hoogbegaafdheid verder ontwikkelen

? IPC; assessments voor learning en leergesprekken uitdiepen, geïntegreerd thematisch werken

? Ontwikkelen leerkrachtvaardigheden: de leerkracht als coach en eigenaarschap van leerlingen vergroten

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuteropvang is opgenomen in het schoolgebouw. Er is een goede samenwerking met de peuteropvang van Het Fantaziehuis. Er is regelmatig overleg en er vindt een warme overdracht plaats. De leerlingen die VVE hebben gehad op de peuteropvang nemen op de basisschool deel aan de taalklas. Er is extra aandacht voor taal en een rijke leeromgeving.

Terug naar boven