Basisschool De Kameleon

Pastoor Tijssenstraat 18 A 5971 VW Grubbenvorst

  • Een feestelijke start van het nieuwe schooljaar.
  • In de praktijk ervaren hoe de dode hoek werkt.
  • Feestdagen worden gezamenlijk gevierd.
  • Wij leren binnen en buiten de school.
  • Samenwerken betekent ook elkaar ontmoeten en helpen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In het geval van duopartners proberen we de duo-partner zoveel als mogelijk op de vervanging te zetten.

Dynamiek scholengroep werkt met een vervangerspool. Hierin zijn leerkrachten aangesteld die vervangen op de scholen van Dynamiek al er vervanging nodig is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben we 8 groepen op De Kameleon:

Groep 1 (Instroom groep)

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8


We streven ernaar zoveel als mogelijk homogene groepen te formeren.

Soms kan dit echter niet vanwege te grote aantallen kinderen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken thematisch en ontwikkelingsgericht in de kleutergroepen.

We maken daarbij gebruik van de methode Schatkist.

We kunnen en willen hier geen precieze aanduiding geven omdat dit onmogelijk is bij onze manier van werken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ieder kind is anders, ieder kind heeft zijn eigen talenten. We denken daarom graag in kansen en streven naar passend onderwijs voor ieder kind. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Sommige kinderen gaan wat langzamer door de leerstof en anderen hebben meer uitdaging nodig. Op de Kameleon sluiten we daar zo goed als mogelijk op aan.

Wij streven naar een goede balans in expertise tussen onderwijs en zorg. We vinden het belangrijk dat er gesprekken plaatsvinden om de verwachtingen van ouders en school op elkaar af te stemmen. Wie kan wat betekenen voor het kind. Het belang van het kind staat centraal en daarnaast wegen het belang van de groep en leerkracht voor de school natuurlijk ook mee.
Onze leerkrachten gaan hier professioneel mee om en werken daarom op drie niveaus in hun groep bij taal, rekenen en lezen. 
We werken samen binnen ons cluster met verschillende andere basisscholen van onze stichting en hebben samen een ondersteuningsteam ingericht waarin verschillende specialismen zijn ondergebracht. Mocht het nodig zijn, roepen we extra hulp in. Het is mogelijk om met extra ondersteuning kinderen te begeleiden op verschillende gebieden binnen (of gedeeltelijk buiten) de groep

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit de Opbrengstgericht Passend Onderwijs wordt er geanalyseerd en het lesaanbod aangepast naar de onderwijsbehoeftes van de groep. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool De Kameleon werkt nauw samen met de voorschoolse organisaties in Grubbenvorst.

We hebben een doorgaande lijn ontwikkeld voor kinderen van onze basisschool met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf "t Nest in Grubbenvorst. 

Terug naar boven