Basisschool De Kameleon

Pastoor Tijssenstraat 18 A 5971 VW Grubbenvorst

  • Opening van het schooljaar: High five!
  • Liedjes door het team..
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Herfstwandeling..
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Basisschool De Kameleon in Grubbenvorst!

De Kameleon is een basisschool in Grubbenvorst. Vanaf december 2013 maken we gebruik van ons nieuwe schoolgebouw aan de Pastoor Thijssen straat in Grubbenvorst. Wij willen u een goede indruk geven hoe er op onze basisschool met veel enthousiasme onderwijs wordt gegeven. Als u vragen hebt, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Bezoekt u ook eens de website van onze school.

Wat vinden wij belangrijk?

Op De Kameleon:

•Voelt ieder zich veilig.

•Gaan we met plezier naar school.

•Gaan we respectvol om met elkaar en de omgeving.

•Hebben we vertrouwen in elkaar.

•Werken, leren en leven we samen.

•Word je uitgedaagd om je te ontwikkelen.

•Bieden we kwalitatief sterk onderwijs

Onze visie

Ons onderwijs geeft kinderen de kans om actief lerend, kritisch en creatief bezig te zijn. Leerlingen en leerkrachten gaan op een prettige manier met elkaar om en hebben samen plezier. We zetten sterk in op de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van onze kinderen. Wij werken op een gestructureerde manier aan de ontwikkeling van ieder kind. De kinderen ervaren hierbij een gevoel van veiligheid waardoor er ruimte is om onderzoekend uitdagingen aan te gaan. Zelfstandigheid, zelfsturing en samenwerken zijn vaardigheden die hierbij belangrijk zijn.

De Kameleon daagt uit tot leren!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en plezier
  • Respectvol met elkaar
  • Vertrouwen in jezelf en elkaar
  • Samen talenten ontwikkelen
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de grootte van onze basisschool zijn we in staat om homogene groepen te maken, krachtig modern onderwijs te organiseren en kunnen we goed inspelen op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen.

Op 1-8-2011 besloten basisscholen ’t Reuvelt en De Springweide hun krachten te bundelen. Samenvoeging van beide basisscholen betekende een optelsom van de kwaliteiten van beide scholen. Door de fusie ontstond een krachtige basisschool in Grubbenvorst, Basisschool De Kameleon, een basisschool die eigentijds, passend en effectief onderwijs biedt. Vanaf 9-12-2013 werken we in een nieuw schoolgebouw aan de Pastoor Tijssenstraat te Grubbenvorst.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven