Openbare Basisschool De Molenberg

Bovenweg 56 A 9861 GJ Grootegast

  • Leerlingen leren met elkaar. Voorlezen aan een kleuter
  • Leerlingen gaan samen op onderzoek.
  • Ouders ondersteunen de school met hun expertise/ talent.
  • Samen buiten bewegend leren en spelen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Molenberg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze scores zijn al meerdere jaren boven het landelijk gemiddelde. De normering van Cito is anders dan van AMN, dus de getallen zijn niet met elkaar te vergelijken. Uiteindelijk gaat het erom dat je boven het landelijk gemiddelde scoort en wanneer dit niet zo is dat je dit kunt verklaren naar het bestuur.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden vastgesteld met behulp van het BOOM leerlingvolgsysteem. De toetsen worden afgenomen in de leerjaren 3 t/m 8. Daarvoor is een toets-protocol vastgesteld, om de meest optimale omstandigheden voor een goede prestatie voor het kind te organiseren. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de  onderwijsbehoefte van de kinderen. Een leerling maakt een toets op zijn/haar niveau en daaruit wordt geanalyseerd wat het kind de komende periode gaat leren. De toetsen worden afgenomen wanneer een kind er klaar voor is, maar minimaal één toets per jaar.

Na analyse van de resultaten door de groepsleerkracht en de intern begeleider wordt het onderwijs aan de leerlingen aangepast naar behoefte en niveau. Hierbij blijven vooruitstrevende verwachtingen (zone der naaste ontwikkeling) het uitgangspunt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende plaatsingen geweest in het vervolgonderwijs:

HAVO/VWO: 7,7%

HAVO: 15,4%

TL: 7,7%

VMBO KL/TL: 38,5%

VMBO KL: 15,4%

VMBO BL/KL: 15,4%

In dit leerjaar zaten 13 leerlingen, echter is de eindtoets niet gemaakt i.v.m. Corona.

In het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende plaatsingen geweest in het vervolgonderwijs:

VWO: 0%

HAVO: 33%

VMBO TL/KL: 33%

VMBO KL: 17%

VMBO BL/KL: 17%

In dit leerjaar zaten 11 leerlingen die de eindtoets hebben gemaakt.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor ons is de basis van goed onderwijs het sociaal-emotionele aspect. Dit is het uitgangspunt van waaruit onze leerlingen, leerkrachten en ouders werken. Het is belangrijk dat iedereen zich gerespecteerd en veilig voelt. Veiligheid en respect zijn voorwaarden voor goed onderwijs. Leerlingen leren hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dagelijks evalueren wij met de leerlingen en bespreken we hun ontwikkeling. Minimaal twee keer per jaar meten wij het welbevinden van de leerlingen en waar nodig vaker. Tevens heeft iedere leerling twee keer per periode een coachingsgesprek waarin o.a. het welbevinden wordt besproken. Dit is dan in totaal tien keer per jaar.

In de thema's van Jeelo zit dit onderdeel verweven waardoor het bij ieder thema aan bod komt. Bepaalde thema's leggen hier meer de nadruk op en die thema's worden aan het begin van het schooljaar ingezet.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Wederzijds respect
  • Een kind mag kind zijn
  • Zelfredzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven