Openbare Basisschool De Molenberg

Bovenweg 56 A 9861 GJ Grootegast

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Molenberg
  • Drie keer per week is er een talentuur. De kinderen kiezen doelgericht iets. "Wat wil jij leren?"
  • Tijdens de Jeelo-lessen leren de kinderen onderzoeken en samenwerken. Ook creativiteit is belangrijk
  • De Jeelo thema's worden gezamenlijk met ouders geopend. Aan het ein sluiten we samen af. De leerlingen vertellen wat ze hebben geleerd.

In het kort

Toelichting van de school

Obs de Molenberg is een vooruitstrevende basisschool in Grootegast. De school biedt leren op maat en zorgt ervoor dat de leerlingen worden gezien en voorbereid op de toekomst.

Hieronder een aantal speerpunten:

- Leren op eigen ontwikkelingsniveau

- Thematisch en betekenisvol leren

- Kindgericht - Adaptief

- Ondernemerschap en talentontwikkeling

- Programmeren en Engels

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid en respect
  • Leren op maat
  • Thematisch leren
  • Toekomstgericht
  • Driehoek van samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met een modern schoolconcept stijgt de instroom van vierjarigen. Schooljaar 2023-2024 starten we met ongeveer 80 leerlingen. We hebben oog voor ieder kind ook in de onderbouw. Dit bereiken we door de inzet van de leerkrachten in samenwerking met de leraarondersteuner en de onderwijsassistent. Binnen het team werken we samen aan de ontwikkeling van ieder kind in een veilig leef- en leerklimaat.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Door het continurooster gaan de kinderen één keer per dag naar school.

Tijdens de middagpauze is er pleindienst, waarbij een leerkracht samen met ouders toezicht houdt. 

Er zijn duidelijke afspraken over samen spelen en samen delen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De RI&E screening wordt gedaan door een extern bedrijf en vervolgens komen daar actiepunten uit ter verbetering.

Terug naar boven