Openbare Basisschool De Molenberg

Bovenweg 56 A 9861 GJ Grootegast

 • In de zandbak vol verwondering kijken wat je allemaal kunt maken...
 • Bewegend leren op een groot en groen schoolplein.
 • Dagelijks wordt er aandacht besteed aan lezen. Leerkrachten begeleiden de leerlingen naar een hoger niveau. Ons leesklimaat is geweldig.
 • "Waar het draait om de kinderen."
 • De kinderen van leerjaren 4 t/m 8 kiezen minimaal 1x per week voor een talentuur. Daarna volgen zij dat talentuur voor langere periode.

In het kort

Toelichting van de school

Obs de Molenberg is een vooruitstrevende basisschool in Grootegast, waar ieder kind gezien wordt. "Het draait om de kinderen". De school biedt leren op maat en bereidt de leerlingen voor op de toekomst.

Hieronder een aantal speerpunten:

 •  Leren op eigen ontwikkelingsniveau
 •  Thematisch en betekenisvol leren
 •  Kindgericht - Adaptief
 •  Ondernemerschap en talentontwikkeling
 •  Engels

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokkenheid en respect
 • Leren op maat
 • Thematisch leren
 • Toekomstgericht
 • Driehoek van samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met een modern schoolconcept stijgt de instroom van vierjarigen. Schooljaar 2024-2025 starten we met ongeveer 90 leerlingen. We hebben oog voor ieder kind. Dit bereiken we door de inzet van de leerkrachten in samenwerking met de leraarondersteuner en de onderwijsassistent. Binnen het team werken we samen aan de ontwikkeling van ieder kind in een veilig leef- en leerklimaat.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Door het continurooster gaan de kinderen één keer per dag naar school.

Tijdens de middagpauze is er pleindienst, waarbij een leerkracht samen met ouders toezicht houdt. 

Er zijn duidelijke afspraken over samen spelen en samen delen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De RI&E screening vindt plaats in 2024  een extern bedrijf en vervolgens komen daar actiepunten uit ter verbetering. Die we zodra het kan, hier gaan presenteren.

Terug naar boven