IKC Borgman Oosterpoort

Warmoesstraat 18 9724 JL Groningen

Schoolfoto van IKC Borgman Oosterpoort

In het kort

Toelichting van de school

IKC Borgman Oosterpoort is een IKC in de binnenstad. Ons IKC heeft het gezellige karakter van een wijkschool – opvang en is gelegen in de Warmoesstraat. De voor- en naschoolse opvang wordt aangeboden door SKSG bij Roezemoes aan de Oliemuldersweg en bij Decibel aan de Meeuwerderweg. Het IKC is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar spelen en leren onder één dak. We bieden onderwijs en kinderopvang gezamenlijk en, waar dat al kan, geïntegreerd aan. De professionals van SKSG en die van Openbaar Onderwijs Groningen vormen één team en bieden ieder kind een passend aanbod aan. We vinden het belangrijk om elke dag aandacht te hebben voor ieder individueel kind en aan te sluiten bij de brede ontwikkelbehoefte. Zo bieden we je kind optimale kansen om te groeien. Naast de reguliere groepen wordt er lesgegeven aan de Schakelgroep Nieuwkomers. Leerlingen die de Nederlandse taal leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Vertrouwen
  • Persoonlijk
  • Veiligheid
  • Plezier en Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 hebben we te maken met groei. De komende jaren verwachten wij dat deze groei doorzet. In de wijk veel nieuwbouw. Op 1 oktober 2023 verwachten wij dat er 238 leerlingen op onze school zitten.

Voor meer informatie of het aanmelden van je kind, kun je contact opnemen met de administratie van IKC Borgman Oosterpoort via 050 321 0413 of administratieikcborgmanoosterpoort@o2g2.nl. Heb je vragen over de kinderopvang, dan kun je terecht bij SKSG klantadvies: 050-3171390.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven