Basisschool Borgman IKC Oosterpoort

Warmoesstraat 18 9724 JL Groningen

Schoolfoto van Basisschool Borgman IKC Oosterpoort

In het kort

Toelichting van de school

IKC Borgman Oosterpoort is één van de 3 IKC’s in de binnenstad. In het Ebbingekwartier is het IKC Borgman Ebbinge gevestigd. In de Oosterpark is het IKC Borgman Oosterpark gevestigd.   Er is plaats, binnen de mogelijkheden van de IKC, voor alle kinderen ongeacht geloof, levensopvatting of nationaliteit. De school moet een spiegel zijn van de samenleving en respect en begrip bijbrengen voor verschillende levensovertuigingen, levensopvattingen en gewoonten. We maken onze leerlingen bewust van het leven in een pluriforme maatschappij en stellen ons daarin open op, zodat onze leerlingen zelf keuzes leren maken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven