De PIT Groningen

Wibenaheerd 24 9736 PB Groningen

Schoolfoto van De PIT Groningen

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Op 23 augustus 2021 heeft De PIT Groningen haar deuren hebben geopend. Een groot deel van de respondenten (19 leerlingen) liepen vast op hun vorige school of hebben thuisonderwijs genoten. Veel van deze leerlingen zijn het vertrouwen in de leerkrachten en zichzelf kwijtgeraakt en liepen vast in het onderwijssysteem waarin zij zaten. Een aantal van deze respondenten heeft hierdoor een laag zelfbeeld en een afkeer tegen "school" en dan voornamelijk tegen het werk wat ze moesten doen. Daarbij waren twee respondenten die echt uitgevallen waren op hun vorige school. Een van hen ging halve dagen naar school, de ander zat al een jaar thuis. Hierdoor moesten wij de eerste maanden veel herstelwerk verrichten en volop inzetten op relatie en vertrouwen. Vanaf het moment dat wij in verbinding kwamen, het (zelf)vertrouwen wisten herstellen, konden wij echt werken aan de cultuur op De PIT. Het eindcijfer was daarom naar onze mening hoger uitgevallen wanneer de meting na de totstandbrenging van de sociale cohesie was afgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven