Nassauschool

Nassaulaan 5 9717 ED Groningen

Schoolfoto van Nassauschool

In het kort

Toelichting van de school

De Nassauschool is een Cultuur Profielschool, gevestigd in verschillende gebouwen in de Oranjewijk in de stad Groningen. Het hoofdgebouw staat aan de Nassaulaan, bij het Noorderplantsoen. Aan de Graaf Adolfstraat staan meerdere gebouwen op één schoolterrein, de zogeheten 'dependance'.  De Nassauschool wil zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de behoeften van de verschillende leerlingen. We willen kindgericht onderwijs bieden waarbij we onze leerlingen de wereld om hen heen laten ervaren en verkennen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenleven
  • Nieuwsgierigheid
  • Creativiteit
  • Kennis
  • Zelfvertrouwen en zelfsturing

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Buurtschool 

De Nassauschool wil een buurtschool zijn en betrekt de meeste leerlingen uit de Oranjewijk, de Schilderswijk, Paddepoel en de binnenstad. Om de groei van de school enigszins te kunnen beheersen, heeft de school wijkgrenzen ingesteld. Wie buiten die grens woont, zal in principe een andere school moeten kiezen. Het voedingsgebied van de school omvat de Oranjewijk, de Schilderswijk, Kostverloren, Zeeheldenbuurt, een deel van de binnenstad tot het Noorderstation en Paddepoel-Zuid. Elk jaar wordt het definitieve gebied in samenwerking met de medezeggenschapsraad vastgesteld.   

Omvang 

De Nassauschool telt ongeveer vijfhonderd leerlingen. Het beleid van de school is erop gericht om zo veel mogelijk vaste jaargroepen te vormen. In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn twee leerjaren samen te voegen, zodat er een combinatiegroep ontstaat.  Het liefst zou de school een gemiddelde groepsgrootte hanteren van rond de 25 leerlingen. Helaas lukt dat niet altijd. Soms is er halverwege het jaar een mogelijkheid een extra (instroom) groep te vormen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
447
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven