OBS Meander

Slenk 2 9746 RS Groningen

Schoolfoto van OBS Meander

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht plotseling ziek is of om een andere reden (onverwacht) afwezig is, proberen wij de lessen door te laten gaan. We nemen dan direct contact op met de vervangingspool van Openbaar Onderwijs Groningen. Mochten we geen vervanging kunnen krijgen dan ontvangt u via MijnSchool een spoedbericht met het verzoek uw zoon/dochter thuis te houden. Bent u niet in de mogelijkheid om thuis uw kind op te vangen, dan kunt u hem/haar naar school brengen. De aanwezige kinderen worden verdeeld en ondergebracht bij een andere leerkracht. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is in 2010 opgericht en staat sinds april 2012 in de nieuwbouwwijk Reitdiep. Doordat er nog steeds gebouwd wordt in de wijk is onze school een groeischool en komen leerlingen niet alleen bij de aanvang van het nieuwe schooljaar bij ons op school, maar ook door het jaar heen. Dat betekent dat we een dynamische organisatie zijn en we voortdurend moeten kijken op welke wijze wij ons onderwijs eigentijds kunnen invullen.

In het schooljaar 2020/2021 starten we met vijf kleutergroepen 1/2, drie groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, één groep 7 en drie groepen 7/8. De groepen 1 t/m 5 verblijven op de hoofdlocatie en de groepen 6 t/m 8 op de dependance. De lessen worden algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. In de groepen 6,7 en 8 krijgen leerlingen groepsoverstijgende activiteiten aangeboden.

Op OBS Meander zijn medewerkers, naast hun rol als leerkracht, ook verantwoordelijk voor een bepaald vakgebied. Dit vak geven de leerkrachten aan de verschillende groepen binnen de unit. Leerkrachten zijn of worden geschoold voor dit specifieke vak en hebben er veel affiniteit mee. De verschillende vakgebieden die door specialisten worden gegeven zijn: Engels, wetenschap & techniek, theater (drama), bewegingsonderwijs en muziek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1/2 gebruiken de methodes als bronnenboek om hun projectonderwijs vorm te kunnen geven en de daarbij beoogde doelen te behalen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school biedt diverse vakken aan en gebruikt daarbij verschillende methodes en toetsen. Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden. Daardoor borgen we dat we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van de gekozen methodes en gevalideerde toetsen. (Cito)

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven