OBS Meander

Slenk 2 9746 RS Groningen

Schoolfoto van OBS Meander

In het kort

Toelichting van de school

OBS Meander is een openbare basisschool. De school is onderdeel van Openbaar Onderwijs Groningen. Op de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen, worden leerlingen gezien en krijgen zij ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Vanuit de kernwaarden lef, focus en vertrouwen geven wij vorm aan de inhoud van het onderwijs, waarbij samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs en innovatie belangrijke speerpunten vormen. In dit kader zijn op onze scholen meerdere doorgaande leerlijnen ontwikkeld: digitale geletterdheid, Engels en Kunst en Cultuur. Hiermee geven wij onze leerlingen de basis voor de toekomst mee. Dit doen wij met elkaar. Samen zijn we ‘Sterk in leren!’. Openbaar Onderwijs Groningen is onderdeel van het samenwerkingsverband PO20-01. Dit betekent dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • KiVa school
  • Specialisten
  • Talentontwikkeling&diversiteit
  • Samenwerken
  • Actief leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023, op 1 februari, tellen we in totaal 420 leerlingen. We verdelen deze leerlingen over 18 groepen, dit is een gemiddelde groepsgrootte van 24 leerlingen. In de onderbouwgroepen 1-2 en groep 3 proberen we zeker onder deze gemiddelde groepsgrootte te blijven. Kleine(re) groepen dragen voor ons bij aan kwalitatief goed onderwijs, het stelt ons in staat het juiste aanbod en de juiste aandacht te geven aan onze leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
399
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

Om de privacy te waarborgen werkt OBS Meander met het ouderportaal MijnSchool. Dit communicatiemiddel wordt voor verschillende doeleinden ingezet. Hier kunt u onder andere uw privé gegevens wijzigen en zelf bepalen wat hiervan zichtbaar is voor andere personen. Hiernaast wordt dit portaal gebruikt om foto’s van dagelijkse onderwijsactiviteiten in een beschermde omgeving te tonen aan betrokken ouders. Wij willen u erop wijzen dat deze beelden bewust onder een beschermde omgeving worden geplaatst en dat het dus niet toegestaan is om deze foto’s op een andere manier te delen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foto’s die door ouders worden gemaakt/verspreid.  Ook Openbaar Onderwijs Groningen maakt tijdens allerlei activiteiten op school zoals projecten, sporttoernooien, schoolreisjes en open dagen regelmatig beeldmateriaal (foto’s en films). Een deel van dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden en is bijvoorbeeld te zien op hun website. Gezien het grote aantal foto’s en de vele personen op deze foto’s is het in het algemeen niet mogelijk iedereen vooraf bij iedere specifieke opname toestemming te vragen voor publicatie. De school gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Als een leerling, medewerker of bezoeker desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze foto worden verwijderd. Indien nodig verzoeken wij u om contact op te nemen met de school.

Terug naar boven