OBS Meander

Slenk 2 9746 RS Groningen

Schoolfoto van OBS Meander

In het kort

Toelichting van de school

OBS Meander is een openbare basisschool. De school is onderdeel van Openbaar Onderwijs Groningen. Op de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen, worden leerlingen gezien en krijgen zij ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Vanuit de kernwaarden lef, focus en vertrouwen geven wij vorm aan de inhoud van het onderwijs, waarbij samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs en innovatie belangrijke speerpunten vormen. In dit kader zijn op onze scholen meerdere doorgaande leerlijnen ontwikkeld: digitale geletterdheid, Engels en Kunst en Cultuur. Hiermee geven wij onze leerlingen de basis voor de toekomst mee. Dit doen wij met elkaar. Samen zijn we ‘Sterk in leren!’. Openbaar Onderwijs Groningen is onderdeel van het samenwerkingsverband PO20-01. Dit betekent dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden. 

OBS Meander is een TOM-school (Teamonderwijs Op Maat). TOM is een integrale aanpak voor verandering en vernieuwing. Voor alle terreinen van de school: de inzet van personeel, de organisatie van het onderwijs en de inrichting van de leeromgeving, leerdoelen omzetten naar betekenisvolle activiteiten. Tezamen vormen dit de vier pijlers van TOM. Daarnaast is er de schil om de pijlers heen, het proces van verandering. Dit is de context waarbinnen de veranderingen plaatsvinden. Hieronder vallen cultuur, leiderschap, communicatie en bekostiging.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Motivatie
  • Betrokkenheid
  • Betekenisvol leren
  • Kwaliteit
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
424
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven