Basisschool De Drift

de Pol 4 A 9444 XE Grolloo

Schoolfoto van Basisschool De Drift

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Uw kind brengt ongeveer 8 jaar lang ruim 25 uur per week door op school. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. In deze periode vertrouwt u uw kind toe aan de door u gekozen basisschool

Op deze site vertellen wij hoe wij op obs De Drift samen "school maken". Naast algemene gegevens kunt u lezen over onze resultaten, de waardering door derden. 

Op deze site schetsen we een beeld van onze school. We beschrijven de manier waarop wij het onderwijs aan onze leerlingen vormgeven. U krijgt een idee van wat wij belangrijk vinden. Wij vertellen u wat wij willen bereiken en op welke manier we dat doen. 

Team obs De Drift

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven