Basisschool De Drift

de Pol 4 A 9444 XE Grolloo

  • Speeltoestel achter de school grenzend aan het voetbalveld.
  • Schoolfoto van Basisschool De Drift
  • Schoolfoto van Basisschool De Drift

In het kort

Toelichting van de school

Graag willen wij u informeren over het onderwijs op obs De Drift. U kunt lezen over praktische informatie, maar ook achtergronden over ons onderwijs en de manier waarop wij op school het onderwijs vormgeven.

De basisschool vormt de start van de schoolloopbaan. Met elkaar zorgen leerkrachten, ouders en kinderen ervoor dat deze belangrijke periode zo voorspoedig en plezierig mogelijk verloopt. Ons eerste streven is ieder kind een veilige, vertrouwde plek te bieden. Een plaats waar het anderen kan ontmoeten en zich in rust en vrijheid kan ontplooien. Daarnaast streven we ernaar dat ieder kind die kennis, inzichten en vaardigheden verwerft, die het nodig heeft om op te groeien en later zijn/haar bijdrage aan de maatschappij kan leveren.

Op de schoolwebsite vindt u meer actuele informatie zoals de ouderbulletins, informatiegids, etc.

Bent u benieuwd naar obs De Drift? Dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

Namens het team van obs De Drift,
Dorien de Vries-Veldkamp, directeur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Eigenaarschap
  • Samenwerken
  • Veiligheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen die onze school bezoeken komen uit Grolloo maar ook uit de omliggende dorpen; Schoonloo, Papenvoort, Vredenheim, Amen, Nooitgedacht en Rolde. De school vervult een regiofunctie voor de dorpen om Grolloo heen. 

De school is prachtig centraal gelegen in het blues-dorp Grolloo. In de directe omgeving van de school, op loopafstand zijn het dorpshuis met een ruime gymzaal, de voetbalvelden en de ijsbaan te vinden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Over klachten praten is zelden gemakkelijk. Dat geldt zeker voor klachten die te maken hebben met de omgang tussen personen binnen de school. Soms wil men dergelijke klachten met iemand van buiten de school bespreken. De externe vertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak het luisteren naar, het informeren en het adviseren van medewerkers, ouders en leerlingen die mogelijk een klacht willen indienen of hun ervaring willen delen. De externe vertrouwenspersoon heeft een beperkte bevoegdheid om klachten te onderzoeken en in te schatten of informele oplossingen nog haalbaar zijn. Zelf uitzoeken wat er is gebeurd, een oordeel geven over een klacht of actief werken aan een oplossing behoort niet tot diens taken. De externe vertrouwenspersoon is niet op één of andere manier bij de school betrokken.

Sake Saakstra is de externe vertrouwenspersoon. Hij is te bereiken op 0592-304040 (kantoor Bureau Meesterschap).   

Terug naar boven