Basisschool Het Klimduin

Korhoendersweg 4 1873 JA Groet

  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt een inkijkje in Kindcentrum Het Klimduin; leerlingaantallen, welke groepen, hoe we de opvang en het onderwijs vormgeven, resultaten en uitstroom. De gegevens zijn afkomstig van de school, DUO en de Inspectie. Waar nodig wordt een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Zo biedt dit SchoolVenster betrouwbare, genuanceerde en brede informatie over Kindcentrum Het Klimduin. 

Sinds een aantal jaar is Het Klimduin een kindcentrum met opvang en onderwijs in een. In september 2024 bestaat Het Klimduin 10 jaar! Het kindcentrum is voor alle kinderen uit Groet, Camperduin en omgeving. Het Klimduin telt in schooljaar 2024-2025 ongeveer 80 leerlingen onderwijs. Ongeveer 20% van de kinderen maakt gebruik van de naschoolse opvang en we bieden peuteropvang aan ongeveer 12 peuters van 2 tot 4 jaar. In september 2024 openen we een dagopvang zodat we een dekkend aanbod hebben en een doorgaande lijn kunnen bieden van baby tot brugklasser. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dorpsschool voor alle kinderen
  • Thematisch werken (IPC)
  • Gedrag en omgang met elkaar
  • Vertrouwen in ontwikkeling
  • Basisvaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit is de schoolgids van Het Klimduin. Het Klimduin is 10 jaar geleden ontstaan uit een fusie van 2 scholen. Inmiddels zijn we een kindcentrum met dag- en peuteropvang, onderwijs en naschoolse opvang, bestemd voor alle kinderen uit Groet en omgeving. De afgelopen jaren is het leerlingaantal van school wat gedaald, deze trend gaat gelijk op met het dalende geboortecijfer in Groet. We verwachten dat de daling nu afvlakt en het leerlingaantal de komende jaren tussen 80 en 90 blijft. Op de peuteropvang zitten ongeveer 12 kinderen, verspreid over 3 ochtenden en op de dagopvang is plek voor maximaal 14 kinderen van 0 tot 4 jaar oud. Ongeveer 20% van de schoolgaande kinderen maakt gebruik van de naschoolse opvang.

In deze schoolgids is te lezen wat kinderen en ouders van ons kunnen verwachten en wat de school voor je kind kan betekenen. Je eigen kind is het allerbelangrijkst en dat vertrouw je jarenlang toe aan de zorg van ons team. Bij ons staat bovenaan dat dat kinderen zich veilig en prettig voelen op de opvang of op school, dat de ouders zich betrokken voelen en dat de kwaliteit van ons onderwijs optimaal is.

We willen in deze schoolgids laten zien waar wij als kindcentrum voor staan, hoe we vorm geven aan een fijne opvang, hoe we onderwijs vormgeven, wat onze manier van werken is en hoe wij omgaan met de zorg voor onze kinderen. Zijn er wensen of suggesties ter verbetering van deze schoolgids, dan horen wij het graag. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school zijn van 8.30 tot 14.30. In de ochtend is er voor groep 3 t/m 8 pauze van 10.15-10.30, daarna eten de kinderen een stukje fruit of een koek. Maandag, woensdag en vrijdag zijn fruitdagen. Van 12.00-12.30 spelen de kinderen van groep 3 t/m 8 onder begeleiding buiten. Daarna eten ze in de klas. De kinderen van groep 1-2 spelen eerder buiten en eten om 12 uur in de klas.

Op woensdag gaan de kinderen van 8.30-12.15 naar school.

Naast school en naschoolse opvang is er ook peuteropvang om maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 12.00 uur en dagopvang op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30-18.00 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven