Basisschool Het Klimduin

Korhoendersweg 4 1873 JA Groet

  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Het Klimduin. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Basisschool Het Klimduin bestaat bijna 8 jaar en is de school voor alle kinderen uit Groet, Camperduin en omgeving. Het Klimduin telt in schooljaar 2021-2022 ongeveer 95 leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dorpsschool voor alle kinderen
  • Thematisch werken (IPC)
  • Werken met Snappet
  • Gedrag en omgang met elkaar
  • Vertrouwen in ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van Het Klimduin. Het Klimduin is 8 jaar geleden ontstaan uit een fusie van 2 scholen. We zijn een algemeen bijzondere school, die onderwijs biedt aan alle kinderen in Groet en omgeving.

In deze schoolgids kunt u lezen wat u als ouder van ons kunt verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen. U vertrouwt tenslotte uw kind jarenlang toe aan de zorg van ons team. Wij vinden het dan ook belangrijk dat kinderen zich veilig en prettig voelen op school, dat de ouders zich betrokken voelen en dat de kwaliteit van ons onderwijs optimaal is.

We willen u in deze schoolgids laten zien waar wij als school voor staan, wat onze manier van werken is en hoe wij omgaan met de zorg voor onze kinderen. Heeft u wensen of suggesties ter verbetering van deze schoolgids, dan horen wij die graag van u. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.    

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school zijn van 8.30 tot 14.30. Van 12.00-12.30 spelen de kinderen van groep 3 t/m 8 onder begeleiding buiten. Daarna eten ze in de klas. De kinderen van groep 1-2 spelen eerder buiten en eten om 12 uur in de klas.

Op woensdag gaan de kinderen van 8.30-12.15 naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven