Basisschool Het Klimduin

Korhoendersweg 4 1873 JA Groet

  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In april 2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met schoolsluiting door Covid-19

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 t/m groep 8 worden de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem afgenomen. We vinden het belangrijk om naar het hele kind te kijken.

In groep 3 t/m 7 in januari/februari en in juni, in groep 8 alleen in januari/februari.

De toetsen die we afnemen zijn:

Technisch lezen: DMT (woordjes lezen) en Avi (tekst lezen)

Begrijpend lezen

Rekenen/wiskunde

Spelling (inclusief werkwoordspelling vanaf groep 7)

Studievaardigheden in groep 7 en 8


Deze toetsen worden gebruikt om te kijken waar de leerling staat en wat de volgende stap is.

In groep 3 worden de leestoetsen pas afgenomen als kinderen alle letters geleerd hebben (meestal na kern 6 van Veilig leren lezen). Dat kan dan ook voor verschillende kinderen op verschillende momenten zijn, aangezien niet alle kinderen tegelijkertijd met lezen starten.

In groep 4 wordt begrijpend lezen pas getoetst als kinderen voldoende technisch leesniveau hebben en ook in andere groepen wordt zo nodig adaptief getoetst. 

Daarnaast wordt ook op groeps- en schoolniveau gekeken waar nog extra aandacht naar toe moet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Als school gaan wij zeer weloverwogen te werk als het gaat om het geven van een schooladvies.

Wij volgen de leerlingen ook nog in het voortgezet onderwijs door middel van rapportages van de scholen die wij ontvangen.

Dit neemt niet weg dat we als school niet in de toekomst kunnen kijken. Sommige kinderen zijn laatbloeiers en laten een enorme spurt zien in het VO. Andere kinderen krijgen andere interesses en laten minder zien dan op de basisschool.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven