Basisschool Het Klimduin

Korhoendersweg 4 1873 JA Groet

  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
  • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In april 2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met schoolsluiting door Covid-19

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 t/m groep 8 worden de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem 2x per jaar afgenomen. We vinden het belangrijk om naar het hele kind te kijken, dus naast Cito kijken we ook naar welbevinden, veiligheid in de klas, omgang met andere kinderen, werkhouding, concentratie en motivatie.

De toetsen die we afnemen zijn:

Technisch lezen: DMT (woordjes lezen) en Avi (tekst lezen)

Begrijpend lezen

Rekenen/wiskunde

Spelling (inclusief werkwoordspelling vanaf groep 7)

Studievaardigheden in groep 7 en 8

Deze toetsen worden gebruikt om te kijken waar de leerling staat en wat de volgende stap is.

In groep 3 worden de leestoetsen pas afgenomen als kinderen alle letters geleerd hebben (meestal na kern 6 van Veilig leren lezen). Dat kan dan ook voor verschillende kinderen op verschillende momenten zijn, aangezien niet alle kinderen tegelijkertijd met lezen starten.

In groep 4 wordt begrijpend lezen pas getoetst als kinderen voldoende technisch leesniveau hebben en ook in andere groepen wordt zo nodig adaptief getoetst. 

Daarnaast wordt ook op groeps- en schoolniveau gekeken waar nog extra aandacht naar toe moet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school gaan wij zeer weloverwogen te werk als het gaat om het geven van een schooladvies.

Wij volgen de leerlingen ook nog in het voortgezet onderwijs door middel van rapportages van de scholen die wij ontvangen.

Dit neemt niet weg dat we als school niet in de toekomst kunnen kijken. Sommige kinderen zijn laatbloeiers en laten een enorme spurt zien in het VO. Andere kinderen krijgen andere interesses en laten minder zien dan op de basisschool.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2020 is er een online themaonderzoek gedaan. Het onderzoek richtte zich op kwaliteitszorg en leerlingpopulatie.

Daarnaast hebben we gesproken over onderwijs tijdens de 1e lockdown (maart/april 2020).


Terug naar boven