RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus

Cranenburgsestraat 112 C 6561 AR Groesbeek

  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus

Het team

Toelichting van de school

De Carolusschool wil het expertisecentrum van de stichting SPOG en samenwerkingsverband Stromenland worden. Hiervoor zijn de leerkrachten druk bezig om zich verder te professionaliseren. Onderstaande expertise hebben wij in huis

- Rekenspecialist

- Sociaal emotionele ontwikkeling specialist

- Gedragsspecialist

- Dyslexiespecialist

- Specialist begrijpend lezen.

Verder is 1 van de leerkrachten opgeleid tot orthopedagoog.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er een collega ziek of om een andere reden afwezig is kijken we binnen het team of er een collega kan inspringen. Voor onze leerlingen is het prettig dat er vaste gezichten voor de groep gaan. Mocht dit niet lukken dan komt er een invaller. We zijn als stichting SPOG aangesloten bij invalpoule CPV Ingenium en daar kunnen we een aanvraag doen voor vervanging. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de Carolus zijn een fysiotherapeut en een logopedist werkzaam. De fysiotherapeut kan met de leerlingen werken aan de fijne motoriek die nodig is bij het generen van een leesbaar handschrift. De logopediste werkt voornamelijk aan de voorwaarden om tot leren te komen. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Carolusschool wordt bezocht door leerlingen die om verschillende redenen moeite hebben met het leren in het reguliere basisonderwijs. Als het op de gebruikelijke wijze niet lukt, moet het anders. Wij proberen tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van iedere leerling.  

Voor de Carolusschool is passend onderwijs niet nieuw. Sterker nog: als school voor speciaal basisonderwijs (SBO) is de hele organisatie erop aangepast om per kind de leer- en ontwikkelbehoeften in kaart te brengen en te managen. Onze school is er voor leerlingen die moeite hebben met leren, om verschillende redenen. Bijvoorbeeld door een vertraagde ontwikkeling, dyslexie, een concentratie-stoornis of ADHD. Meestal hebben deze kinderen het eerst op de reguliere basisschool op de gebruikelijke manier geprobeerd. Maar als dat niet lukt, moet het anders. Met een Toelaatbaarheidsverklaring kunnen leerlingen bij ons terecht.?   

De relatief kleine groepen op de Carolusschool betekenen vaak al veel winst voor een leerling. Want hierdoor kunnen we maximaal tegemoet komen aan de individuele leerbehoeften. Bovendien voelen de kinderen zich meestal prettiger in zo’n kleine groep. We maken voor elke leerling een ontwikkelings-perspectiefplan. Hierin leggen we vast op welk niveau het kind kan uitstromen en hoe we daaraan gaan werken. We vinden het belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen de basisvaardigheden zoals rekenen en lezen, de algemene vaardigheden (het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling) en de ontwikkeling van talenten op bijvoorbeeld het gebied van sport, cultuur en creativiteit.   Voor meer algemene en praktische informatie willen wij verwijzen naar onze schoolgids of website: www.sbocarolus.nl.  

SBO Carolus valt via het platform GHUM onder het samenwerkingsverband Stromenland.

https://www.stromenland.nl/

https://www.stromenland.nl/ghum/

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend onderwijs. Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.

De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl.

Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen.

Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is.

De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs.

Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links.

En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl staat meer inhoudelijke informatie voor ouders en leerlingen, over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn.

Bijvoorbeeld over hoe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij horen, documenten etc.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn ons steeds meer aan het bekwamen op het gebied van executieve functies en gedragproblematiek.

Wij willen onze ondersteuning uitbreiden door de samenwerking met Adelbrecht Windekind te verstevigen en voor alle leerlingen in onze scholen zorgen dat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Wij willen ons ontwikkelen tot een expertisecentrum voor GHUM en omgeving.

Wij willen ons ontwikkelen om leerlingen met dyscalculie sneller te ontdekken en te ondersteunen.Onze school ontwikkelt zich tot gecertificeerde Kanjerschool.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naast het VVE aanbod is er bij SBO Carolus ook een logopediste in dienst die werkt aan de leervoorwaarden om tot leren te komen bij de leerlingen. 

Terug naar boven