RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus

Cranenburgsestraat 112 C 6561 AR Groesbeek

  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2020-2021 hebben wij voor het eerst een eindtoets afgenomen. Hiervoor hebben we de toets: Route 8 voor gebruikt. Een aantal leerlingen vond het best spannend om deze toets te maken. We zijn trots op het resultaat dat wij met de leerlingen hebben neergezet.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsen van het CITO LOVS worden 2 x per jaar afgenomen. De resultaten worden geanalyseerden gerevalueerd. Er worden consequenties uit getrokken. De tussenresultaten scoren voldoende volgens de inspectienorm.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol.

Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies, eind leerjaar 7. Het definitieve advies volgt in januari van leerjaar 8. In februari van leerjaar 8 maken de kinderen een doorstroomtoets.

Heeft de leerling een hogere toets uitslag dan het gegeven schooladvies vanuit de doorstroomtoets? Dan maken we een heroverweging met betrekking tot het advies en zullen deze heroverweging altijd delen met ouders/ verzorgers. De school kan het advies bijstellen, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociale opbrengsten van de Carolusschool  zijn voor ons een prioriteit in het functioneren van de school. Hoe beter de sociale omgang binnen de school tussen de leerlingen onderling, maar ook de omgang van de leerling met de leerkracht(en), hoe beter de voorwaarden zijn om tot leren te komen. Wat de leerling zelf kan doen, zonder aan het handje te moeten lopen van een leerkracht, biedt de leerling ruimte om zich te ontwikkelen. Daarbij krijgt de leerkracht ruimte om zich bezig te houden met het bieden van onderwijs en het begeleiden van de leerlingen waar dat nodig is. Veiligheid is een eerste voorwaarde om tot vertrouwen te komen. Wederzijds respect biedt de noodzakelijke rust om tot ontwikkeling te komen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen en rust
  • Wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven