Kindcentrum Goejanverwelle

Chopinstraat 10 2807 PS Gouda

  • Wall of fame
  • Blauwe zone: spellen
  • Ons gebouw
  • De PieBies
Ze staan voor onze drie kernwaarden respect - verantwoordelijkheid - veiligheid
  • Logo

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Goejanverwelleschool proberen we bij studieverlof of afwezigheid van de leerkracht zoveel mogelijk vervanging te regelen vanuit onze invalpool "Het Groene Hart". Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern naar een oplossing gezocht, bijvoorbeeld door een groep te combineren, of kinderen van de zieke leerkracht over andere groepen te verdelen. Alleen bij grote uitzondering zullen wij u vragen de kinderen thuis op te vangen. Kunt u dit i.v.m. werk anderszins niet oplossen, dan kan de school uw kind in een andere groep opvangen.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor de kinderen van groep 1/2 vinden wij spel in een rijke leeromgeving belangrijk. Tijdens het spel leren de kinderen veel van de alledaagse werkelijkheid en wordt onder meer de woordenschat vergroot en al spelend voorbereidende reken- en taaloefeningen gedaan. Ook verwerken de  kinderen tijdens het spel allerlei gebeurtenissen, die ze mee gemaakt hebben.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op ons kindcentrum vinden wij zorg voor (hoog)begaafde kinderen belangrijk. We werken met plusklassen voor (hoog)begaafde kinderen. Gedurende een dagdeel per week krijgen zij op hun eigen niveau les in verschillende vakgebieden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor specifieke ondersteuning van bepaalde doelgroepen verwijzen wij naar ons ondersteuningsprofiel.

U kunt ons schoolondersteuningsprofiel vinden op de website van onze school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven