Prinses Julianaschool

Burg Martenssingel 38 2806 CV Gouda

Schoolfoto van Prinses Julianaschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden,

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Julianaschool in Gouda. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Vreedzame school
  • Cultuur aanbod
  • Hoog begaafden onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1-10-2019 telde de school 411 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
405
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven