De Startbaan speciaal onderwijs

Clematislaan 2 2803 AG Gouda

  • De Startbaan is een school voor speciaal onderwijs.
Hier leer je wie je bent en wat bij jou past.
  • Ik maak contact, help de ander en kom samen verder.
  • Schoolfoto van De Startbaan speciaal onderwijs
  • Ik ben uniek en heb talent! Dat mag ik hier ontdekken.
  • Schoolfoto van De Startbaan speciaal onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Het speciaal onderwijs is een school voor leerlingen die zeer moeilijk leren. De leerlingen hebben een cognitieve beperking en/of een andere aandoening waardoor het leren bemoeilijkt wordt. De leerlingen hebben een grote achterstand in hun ontwikkeling en zijn aangewezen op extra ondersteuning en begeleiding.

We zijn een openbare school voor speciaal onderwijs in Gouda. Voor ons is ieder kind speciaal. Het ontdekken en ontwikkelen van hun talent maakt ons onderwijs ‘rijk en betekenisvol’.

“Hier leer je wie je bent en wat bij jou past”

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de so afdeling. De gegevens van het praktijkcollege, onze vso afdeling, worden gepubliceerd in het Schoolvenster van het voortgezet onderwijs (vo).

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt gedurende het schooljaar geactualiseerd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Educational Needs
  • Expertise ZML
  • Specialist in autisme
  • Totale communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Startbaan speciaal onderwijs heeft tussen de 60 en 65 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 6 groepen. De 5 reguliere zml groepen hebben een groepsgrootte van gemiddeld 12/14 leerlingen. Er is 1 speciale plusgroep voor ongeveer 8 leerlingen. De leerlingen in de plusgroep hebben een intensievere begeleidings- en ondersteuningsbehoefte dan de leerlingen in een reguliere zml groep. 

Voor het schooljaar 2023-2024 is De Startbaan speciaal onderwijs vol. Er is geen ruimte voor nieuwe leerlingen m.u.v. verhuisleerlingen die vanuit andere gemeenten in Gouda komen wonen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school is van 8:00 uur tot 16:30 uur via het secretariaat telefonisch te bereiken. De leraren zijn tijdens de lesuren van 8:30 tot 14:45 telefonisch niet aanspreekbaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle bovengenoemde protocollen zijn ook bij de school opvraagbaar.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Startbaan speciaal onderwijs werkt met veel organisaties samen die van invloed zijn op de ontwikkeling van het onderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld: welzijnsinstellingen, centrum voor autisme, stichting Visio, kinderdagcentra, activiteitencentra, sociale werkvoorziening, arbeidsintegratieprojecten, stage-instellingen, Pabo's, scholen voor speciaal onderwijs, sociaal pedagogische diensten, onderwijsbegeleidingsdiensten, inspectie, jeugdgezondheidszorg, opleidingsinstituten.

Terug naar boven