De Ark (SO afdeling ZMLK school)

Coniferensingel 26 2803 JH Gouda

  • Schoolfoto van De Ark (SO afdeling ZMLK school)
  • Schoolfoto van De Ark (SO afdeling ZMLK school)
  • Schoolfoto van De Ark (SO afdeling ZMLK school)
  • Schoolfoto van De Ark (SO afdeling ZMLK school)
  • Schoolfoto van De Ark (SO afdeling ZMLK school)

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen van de afdeling SO stromen na afloop van hun schoolloopbaan uit naar regulier voortgezet onderwijs of naar voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De uitstroom van de leerling is gekoppeld aan het uitstroomperspectief (lees niveau).

Tussentijds kunnen leerlingen, indien zij op het gewenste niveau zitten, doorstromen naar het speciaal basisonderwijs.

In het schooljaar 2020-2021 hebben 6 leerlingen hun SO schoolloopbaan op SO De Ark beëindigd.  

1 leerling is naar het praktijkonderwijs uitgestroomd en zijn 5 leerlingen naar het VSO uitgestroomd. 

Van de 5 VSO doorstromers hebben: 

  • 3 leerlingen met het uitstroomperspectief arbeid
  • 2 leerlingen met het uitstroomperspectief dagbesteding:

     

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De kwaliteitszorg van SO & VSO De Ark strekt zich uit over alle beleidsterreinen. De basis van de kwaliteitszorg is het primaire proces: namelijk het onderwijs. De aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen van het personeel en –vooral – voor het leren van de leerlingen, is de basis van de kwaliteitszorg.

Voortbouwend op deze basis, richt de kwaliteitszorg zich op alle beleidsterreinen en de samenhang daartussen. Dit is een zaak van alle geledingen in de school. Kwaliteitszorg doe je samen! Interne kwaliteitszorg is het vertrekpunt. Het is nodig dat het team en individuele personeelsleden, hun eigen handelen evalueren en op grond daarvan veranderingen aanbrengen. Externe toetsing is echter ook van wezenlijk belang bij de kwaliteitszorg. Hierbij valt te denken aan: deskundigen, collega’s van andere scholen, leerlingen, ouders / verzorgers, ketenpartners en natuurlijk de onderwijsinspectie.

SO & VSO school De Ark streeft in haar kwaliteitsmanagement systeem de volgende doelen na:

1) Continu verbeteren onderwijskwaliteit en realiseren onderwijsinnovatie

2) Pedagogische kwaliteit op niveau

3) Goed geschoold, actueel bekwaam en gemotiveerd personeel

4) Identiteit en imago vergroten (samenwerking met partners)

De inspectie toont zich tevreden over de kwaliteit op SO & VSO school De Ark (SO afdeling) en heeft in april 2018 een voldoende beoordeling toegekend gekregen.

Via onderstaande link komt u bij het inspectierapport:

https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/detail?id=1267342&code=19XZ%7COKE%2001%7CSO&parentId=311912&typeNaam=Onderwijskundige%20eenheid&type=Onderwijskundige%20eenheid§or=Speciaal%20onderwijs&name=De%20Ark&address=Jan%20Luykenstraat,%202806%20PD,%20Gouda

Terug naar boven