BS Graaf Reinald

Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem

Schoolfoto van BS Graaf Reinald

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

De Graaf Reinaldschool is een moderne, eigentijdse basisschool. Een school die met zijn tijd meegaat en een duidelijk onderwijsconcept heeft. Het onderwijs is zo ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.

Om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen, heeft de Graaf Reinaldschool gekozen voor Faseonderwijs. Door het faseonderwijs zitten we nog dichter op de ontwikkeling van de kinderen en kunnen we ze nog beter volgen. Zie voor meer informatie onze website: www.graafreinaldschool.nl

U bent ook van harte welkom voor een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Faseschool
  • Professioneel team
  • kind volgend
  • Ouderbetrokkenheid
  • School met sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Graaf Reinaldschool groeit de laatste jaren gestaag, ondanks een licht krimpende markt. Op 1 oktober 2020 telde de school 287 leerlingen; dit is een groei van 13 leerlingen t.o.v het jaar daarvoor.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
339
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven