BS Graaf Reinald

Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem

Schoolfoto van BS Graaf Reinald

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In eerste instantie kijken we bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht, of we de vervanging intern kunnen oplossen of de kinderen kunnen verdelen over andere groepen.

Mocht dat niet lukken, dan kunnen we leerkrachten benaderen die in de vervangingspoule van Stichting OVO zitten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Graaf Reinaldschool werken we volgens het systeem van faseonderwijs.

- Door elk half jaar te kijken wat een leerling nodig heeft, zitten we dicht op de ontwikkeling van het kind. Daarmee proberen we de leerroute en de ontwikkeling van elke leerling zo optimaal mogelijk te maken.

- Leerlingen gaan dan ook 2x per jaar (na elk half jaar) over naar de volgende fasegroep.

- In het faseonderwijs bestaan er dus geen groepen meer, maar zitten kinderen in een fase.

- Groep 1 bestaat dan voortaan uit fase 1 en 2; groep 2 bestaat uit fase 3 en 4, groep 3 bestaat uit fase 5 en 6 etc.. Elke groep wordt dus in tweeën gedeeld, waardoor je aan het eind van je schoolloopbaan 16 fasen hebt doorlopen.

- Twee keer per jaar kan een kind overgaan naar de volgende fase (in februari en juni). In de onderbouw zitten de fasen 1, 2 en 3 bij elkaar en de fasen 4 en 5 zitten bij elkaar. In fase 4 zitten dus de kleuters die 5 ½ jaar zijn en in fase 5 zitten de kinderen die 6 jaar zijn (de groep 3 kinderen).In fasen 4 en 5 krijgen alle kinderen de instructie van lezen, taal en rekenen. Na deze instructie gaan de kinderen van fase 4 spelen en de kinderen van fase 5 krijgen de verwerking die bij de leerstof hoort. Na een half jaargaan de kinderen door naar de volgende fase: kinderen uit fase 4 worden nu fase5 en kinderen uit fase 5 worden dan fase 6. De kinderen in de nieuwe fase 5 krijgen de leerstof  nogmaals aangeboden, waardoor er een stevige basis ontstaat.   Dat betekent dus ook, dat kinderen twee keer per jaar van groepssamenstelling wisselen. Bv. een kind start in september in fase 4 en gaat in februari naar fase 5. Er komen dan nieuwe kinderen bij deze fase 5 te zitten. 

- Na fase 4/5 hebben we nog de fases 6/7 - 8/9 - 10/11 - 12/13 - 14/15 - 15/16 - 16/16+.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze doelgroep zijn basisschoolkinderen van 4 tot 12 jaar.

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Graaf Reinaldschool is een openbare school en werkt volgens het faseonderwijs. Geen standaard klassen, maar werken per half jaar. Dat betekent dicht op de ontwikkeling van kinderen en aanpassen aan het kind zodra dat nodig is.

Terug naar boven