IKC Merweplein

Merwe Donk 4 4207 XB Gorinchem

Schoolfoto van IKC Merweplein

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

IKC Merweplein is een fijne school waar wij, vanuit de volgende kernwaarden, goed onderwijs bieden aan onze leerlingen:

 • Plezier
 • Samen
 • Veiligheid
 • Ontdekkend leren
 • Zelfstandigheid
 • Talentontwikkeling

We vertellen u graag meer over onze school tijdens een rondleiding. Meer informatie vindt u ook in onze schoolgids en op https://www.ikcmerweplein.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Plezier
 • Samen
 • Veiligheid
 • Ontdekkend leren
 • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
413
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school begint 's morgens om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur zijn de deuren geopend.  


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven