IKC Merweplein

Merwe Donk 4 4207 XB Gorinchem

Schoolfoto van IKC Merweplein

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Het Merweplein. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Plezier
 • Samen
 • Veiligheid
 • Ontdekkend leren
 • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Momenteel zijn er bijna 400 leerlingen op onze school. De leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen. 

We hebben 4 kleutergroepen: dit zijn combinatiegroepen waar jongste en oudste kleuters van groep 1 en groep 2 bij elkaar zitten.
De daarop volgende leerjaren zijn enkele groepen, maar van ieder leerjaar zijn er 2 groepen, dus we hebben een groep 3a en groep 3b, groep 4a en groep 4b enz.
De gemiddelde groepsgrootte is 24 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
416
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school begint 's morgens om 8.30 uur, dan starten de lessen.
We hanteren een inlooptijd.

 • Inlooptijd: 8.20 uur tot 8.30 uur. U bent welkom om samen met uw kind werk te bekijken of kort iets tegen de leerkracht van uw kind te zeggen. Om 8.30 uur starten de lessen en is de aandacht van de juf of meester volledig voor de kinderen.
  In de groepen 1/2 kunt u zelf op dinsdag en vrijdag tot 9.00 uur met uw kind samenwerken aan een opdracht gekozen op het takenbord.

Pauzemomenten

 • Kleuters spelen in de ochtend e middag buiten of bewegen in de speelzaal van de school.
 • In de ochtend gaan de groepen 3 t/m 8 onder toezicht een kwartier naar buiten.
  10.00-10.15 uur groep 3-4-5
  10.20-10.35 uur groep 6-7-8
 • Tussen de middag eten de kinderen op school in hun eigen klas, daarna gaan alle groepen naar buiten.
  We laten ons daarbij niet weerhouden door een druppeltje regen.
  Groep 3-4-5 van 12.00-12.30 uur (eten daarna 15 minuten) groep 6-7-8 van 12.30-13.00 uur (eten daarvoor 15 minuten)

Opvang is mogelijk bij de buitenschoolse opvang van SKG binnen het gebouw. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven