Basisschool De Albatros

Kievitstraat 63 7471 EL Goor

  • Schoolfoto van Basisschool De Albatros
  • Schoolfoto van Basisschool De Albatros
  • Schoolfoto van Basisschool De Albatros

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Transparant
  • Veilig
  • Samen
  • Ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn het schooljaar 2019-2020 gestart met 110 kinderen. Als een kind 4 jaar is geworden, start het op de basisschool. Dit betekent dat tijdens het schooljaar verschillende kinderen instromen in groep 1. Aan het einde van schooljaar 2019-2020 telt de Albatros daarom 122 kinderen. Op dat moment neemt groep 8 (24 kinderen) afscheid en in het nieuwe schooljaar starten er weer nieuwe kinderen die 4 jaar zijn geworden. Schooljaar 2020-2021 starten wij weer met 110 kinderen.

Ouders/verzorgers die hun kind willen aanmelden, maken hiervoor een afspraak met de directie van de school. Daarbij is er uiteraard ook gelegenheid rond te kijken in de school. De datum waarop het kind definitief op school komt, wordt in overleg met ouders vastgesteld. Ongeveer 2 maanden voordat een kind 4 jaar wordt, worden ouders uitgenodigd om samen met hun kind kennis te komen maken met de leerkracht en de groep. In de weken voordat het kind 4 jaar wordt, mag het vijf dagen op school komen om alvast een beetje te wennen. Kinderen die in juli of augustus 4 jaar worden, starten na de zomervakantie (in overleg kan er voor deze kinderen voor de zomervakantie een wendag gepland worden).

De meeste vierjarigen die bij ons op school komen, zijn naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf geweest. We vinden het belangrijk om de overgang van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. We willen graag aansluiten op de ervaringen van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Hiervoor gaat onze intern begeleider observeren in de opvang. De leidsters van de peuterspeelzalen in de gemeente Hof van Twente vullen voor elk kind een overdrachtsformulier in. Wat er in staat, hebben zij met de ouders/verzorgers besproken bij het afscheid van de peuterspeelzaal. Bij inschrijving op onze school vragen wij naar dat formulier. Wij maken er een kopie van voor ons leerlingendossier. Wij gaan er van uit dat kinderen die met 4 jaar bij ons op school starten, zindelijk zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven