Basisschool De Albatros

Kievitstraat 63 7471 EL Goor

  • Schoolfoto van Basisschool De Albatros
  • Schoolfoto van Basisschool De Albatros
  • Schoolfoto van Basisschool De Albatros

Het team

Toelichting van de school

De personeelskenmerken gaan niet alleen over de medewerkers van de Albatros maar over alle medewerkers binnen stichting Keender. De Albatros is één van de 17 scholen die onder stichting Keender vallen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht niet aanwezig kan zijn, probeert de school dit op een zo prettig mogelijke wijze op te lossen door het inzetten van een invalleerkracht. Helaas is het vinden van een geschikte oplossing niet altijd gemakkelijk. Indien er geen oplossing gevonden wordt, geldt de het protocol 'Naar huis sturen van leerlingen', dat op de website van school te lezen is. Gelukkig is het de laatste jaren niet voorgekomen dat we dit protocol hebben moeten gebruiken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kinderen zitten op basis van leeftijd bij elkaar in de groep. Wij werken met combinatiegroepen. Dan zitten hooguit twee leerjaren bij elkaar. Iedere combinatiegroep heeft een groepsleerkracht en onze onderwijsassistent biedt waar nodig extra ondersteuning.

Tijdens LIST lezen aan het begin van de ochtend, zitten de kinderen van de groepen 3 tot met 8 door elkaar in LIST groepen. Kinderen zijn ingedeeld op niveau (startende lezers - duolezers - stillezers), zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen in het technisch lezen. 

's Morgens besteden wij in de eigen groep, veel tijd aan de BASISVAKKEN. Wij vinden het belangrijk om kinderen een stevig basis mee te geven wat betreft lezen, taal en rekenen.

Tijdens TALENT werken de kinderen van groep 5 tot en met 8 samen in drie verschillende groepen rondom een bepaald onderwerp. Deze onderwerpen worden door de leerkrachten in samenspraak met de kinderen gekozen. Kinderen kiezen zelf welk TALENT ze gedurende vier weken willen ontdekken en ontwikkelen.

Binnen de groepen worden alle verschillende niveaus van kinderen bediend. Dan blijven er toch nog kinderen die iets meer nodig hebben. Voor hen is er één keer in de week ALBA klas (plusklas). Kinderen van verschillende groepen werken dan samen onder begeleiding van de intern begeleider.

De intern begeleider van Albatros is actief op drie niveaus: de zorg in de klas, de zorg in de school en de bovenschoolse en schoolnabije zorg. Op elk van deze drie terreinen heeft de intern begeleider verschillende taken en activiteiten. 


Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Albatros wil optimale ontwikkelingskansen bieden voor ieder kind door het onderwijs af te stemmen op de ontwikkelingsbehoeften en te verrijken met aanvullende diensten die de ontwikkeling van het kind versterken. Wij breiden het onderwijsaanbod uit met aanvullende ondersteuning voor ieder kind. Dit wordt gerealiseerd door intensief samen te werken met interne en externe partners. Hierdoor kunnen wij samen het beste bieden voor ieder kind.

Wij zijn een school in ontwikkeling naar een integraal kindcentrum. Dit betekent dat wij werken aan een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. Deze ontwikkeling zorgt er ook voor dat wij vroeg kunnen signaleren en preventief kunnen werken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven